Categories
Scanned Book ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಬಿ.ಜಯಮ್ಮ ರಂಗತಾರೆ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಬಿ.ಜಯಮ್ಮ ರಂಗತಾರೆ ನರ್ದೇಶಕರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 56

Download  View

ಬಿ.ಜಯಮ್ಮ ಅವರು ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ, ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ರಂಗನಾಯಕಿ. ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ, ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅನನ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು