ಭಗವದ್ಗೀತಾ – ಭಗವಂತಂಡ ಪಾಟ್

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಅನುವಾದ
ಭಗವದ್ಗೀತಾ – ಭಗವಂತಂಡ ಪಾಟ್ ಹೆಮ್ಮೆಚ್ಚಿಮನೆ ಅ.ಸೋಮೇಶ್
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮಡಿಕೇರಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 226

Download  View