Categories
Ebook ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಭಾರತದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಪರಿಚಯ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಭಾರತದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಪರಿಚಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್‌.ಶಶಿರೇಖಾ, ಪ್ರೊ.ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 263

Download  View

ಕಾನೂನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿದ ಈ ಕಾನೂನು ಕಾಯಿದೆಗಳು, ಸಮಾಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾಗರೀಕತೆಯ ಬದುಕಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ, ಅಗತ್ಯ.