Categories
Scanned Book ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಭಾರತೀಯ ವಿದುಷಿಯರು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಭಾರತೀಯ ವಿದುಷಿಯರು ಮ.ಪ್ರ.ಪೂಜಾರ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಧಾರವಾಡ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 83

Download  View

ಭರತಖಂಡದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಗೃಹಿಣಿಯರೂ, ಪತಿವ್ರತೆಯರೂ ಆಗಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತೆ ವಿದ್ಯಾವತಿಯರಾಗಿಯೂ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.