Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಭಾವನೆರ ಕೂಪದಿ

ಭಾವನೆರ ಕೂಪದಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಭಾವನೆರ ಕೂಪದಿ [ಕವನಜೊಪ್ಪೆ] ಮಚ್ಚಾಮಾಡ ಶಾಂತಿ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮಡಿಕೇರಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 130

Download  View