Categories
Ebook ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಮರದೊಳಗಣ ಕಿಚ್ಚು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಮರದೊಳಗಣ ಕಿಚ್ಚು ರಹಮತ್‌ ತರೀಕೆರೆ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 169

Download  View

“ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡಿತಿ” ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. “ದೆಯ್ಯದ ಹರಕೆ”ಯ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಹೂವಯ್ಯ ಬಲಿಯಾಗಬೇಕಾದ ಹೋತವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.