Categories
Ebook Text ಇ-ಪಬ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ

ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹಾರಾಯ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಮಾಡಿದುಣ್ಣೋ ಮಹಾರಾಯ ಎಂ.ಎಸ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 207

Download  View

Ebook | EpubText

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣನವರು ಆನಂದದಾಮ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ 1854ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿಯ ದಿನ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.