Categories
Ebook ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು  ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಮಿಲಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಮಿಲಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಿ.ಪಿ.ರಾಜರತ್ನಂ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 70

Download  View

ಮಿಲಿಂದನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ರಾಜನು ಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯು ಸಾಗರವನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಾಗಸೇನನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.