Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಮಿಸ್ಟರ್ ಫೋಕ್ ಲೋರ್ ಡಾ.ಪಿ.ಕೆ.ರಾಜಶೇಖರ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಮಿಸ್ಟರ್ ಫೋಕ್ ಲೋರ್ ಡಾ.ಪಿ.ಕೆ.ರಾಜಶೇಖರ ಪ್ರೊ.ಮೈಸೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಪ್ರೊ.ಮೈಸೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 53

Download  View

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಡಾ.ಪಿ.ಕೆ.ರಾಜಶೇಖರ ಅವರೂ ಒಬ್ಬರು.