Categories
ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು  ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಯುಗಾಂತ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಯುಗಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಗಜಾನನ ರಿಸಬೂಡ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌, ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 232

Download  View

ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಲೇಖನ “ಗಾಂಧಾರಿ” ಎಂಬುದನ್ನು