Categories
Ebook Text ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು  ಇ-ಪಬ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ರಾಜಾ ಮಲಯಸಿಂಹ ಭಾಗ-೩

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ರಾಜಾ ಮಲಯಸಿಂಹ ಭಾಗ-೩ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 222

Download  View

Epub  Text

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬೊಮ್ಮರಾಜು ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರದೆ ಎಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದನು.