Categories
Ebook Text ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು  ಇ-ಪಬ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ರಾ.ಶಿ.

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ರಾ.ಶಿ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ.ಎಂ.
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 179

Download  View

Epub  Text

ಜ್ಞಾನದಾಹ, ಮಾನವೀಯತೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಆನಂದದ ಅರಸುವಿಕೆ, ಹಾಸ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ-ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ವೈದ್ಯವೃತ್ತಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವನಾನುಭವಗಳು, ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕೆಣಕು-ಅಣುಕು ಗುಣ,