Categories
Scanned Book ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು  ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಜ್ರಚೂಡಾಮಣಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಅನುವಾದಕರು
ವಜ್ರಚೂಡಾಮಣಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜಕಬಾಳ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 73

Download  View

 ಶಿವ ಶಂಕರ ಕರುಣಿಸೊ ಕರುಣಾಕರ ಗಜಮುಖಪಿತ ಶ್ರೀ ಜಗದಾತಾ | ಅಜಿನ ಶಿರೋಹಿತ ಭೂಜಗ ಪೋಷಿತ ಜಗದಾದಾರ ಗಜಮುಖ ಪಿತ | ಪರಿಪಾಲಿಸೊ ಹರಾ ಕೋಟ ಬಾಗಿವಾಸಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈಶ ಮಾಡೊ ದಯ ಪೂರಾ | ಮಾಡ್ಯಾರೂ ತರುಳರಾ ದೇವರ ದಯದಿಂದ