Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ವಾಗೀಶ್ವರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ವಾಗೀಶ್ವರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಲಿಂಗಯ್ಯ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಲಿಂಗಯ್ಯ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 34

Download  View

ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದ ದಿನಗಳು. ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಸವಾರಿಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯ.