ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಶತಮಾನದ ಗಾನ ಕೈಯ್ಯಾರ ಕಿಞ್ಞಣ್ಣ ರೈ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 164

Download  View

Epub  Text

ಎಂಥ ಸುಂದರ ಸ್ವಪ್ನ ಸಂತೋಷ ಎದೆಯ ತುಂಬುತಿಹುದು ಎತ್ತಣಿಂದಲೀಲಹರಿಯುನ್ಮೇಷ ತೇಲಿ ತೇಲಿ ಬಹುದು?