Categories
Scanned Book ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಶಾಲ್ಮಲಾ ನನ್ನ ಶಾಲ್ಮಲಾ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಶಾಲ್ಮಲಾ ನನ್ನ ಶಾಲ್ಮಲಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ(ಚಂಪಾ)
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 91

Download  View

೧.ಉಳಿದ ನದಿಗಳ ಹಾಗೆ ಉಳಿದ ನದಿಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹರಿಯುತ್ತವೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಡುತ್ತವೆ