Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮೇಟಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮೇಟಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕರದಳ್ಳಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕರದಳ್ಳಿ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 41

Download  View

“ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದರೆ ಜನತೆಯ ಜೀವಾಳ”.