Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸ

(ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಜೀವನ್‌-ಕಾವ್ಯೆಂ-ದರ್ಶನ್‌)

ಕನ್ನಡ ಮೂಲ: ಡಾ.ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಗಣೇಶ್‌

ಕೊಂಕಣಿ:ಡಾ.ಗೀತಾ ಶೆಣೈ

ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 67

Download  View