Categories
Scanned Book ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು  ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಸಮಗ್ರ ನೋಟ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಸಮಗ್ರ ನೋಟ ಬಿ.ಜಿ.ಬಣಕಾರ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 593

Download  View

ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುವುತ್ತ ನೋಡಿದರೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ ರಾಮರಾಜ್ಯ, ವಿಜಯನಗರ ರಾಜ್ಯ, ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕರ ಆಡಳಿತವು ಜನತೆಯ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.