Categories
Ebook Text ಇ-ಪಬ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ

ಸರಸ್ವತಿ ಸಂಹಾರ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಸರಸ್ವತಿ ಸಂಹಾರ ಬೀchi
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 72

Download  View

Epub  Text

ಹೆಂಡ್ತಿನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿಯೋ, ಬಾಳಪ್ಪಾ?” “ಕುತ್ಗಿ ಹಿಚಿಗಿ ಭಾವ್ಯಾಗ ಹಾಕ್ತೀನಿ”