Categories
Ebook Text ಇ-ಪಬ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ

ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ಡಾ.ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 353

Download  View

Epub  Text

ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ಕಲ್ಲು ನಾನು ತಿದ್ದಿದಿರಿ, ತೀಡಿದಿರಿ…. ನೀವು; ನಾ ಆಕಾರ ಪಡೆದೆ ಆಕರ್ಷಕವಾದೆ!