ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಅನುವಾದಕರು
ಜಾನಪದ ವರ್ಷ 1995 ಡಾ. ಎಸ್‌. ಪಿ. ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್‌
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 130

Download  View

 ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಪುರಾಣಗಳ ಪುನರಭಿನಯ ರೂಪಗಳು. ಆ ಪುರಾಣ ಶಿಷ್ಟ ಮೂಲದಲ್ಲಿ; ಜನಪದರ ಬದುಕಿನ ಒಡಲಾಳದ ಜೀವರಕ್ತವಾಗಿರುವುದು. ಜಾತ್ರೆಗಳ ಆಚರಣಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳನೋಟ ಹರಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ತಳಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲರೂಪವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.