ದೂರವಾಣಿ : | 22212487|developkanaja@gmail.com

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ

Home/ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ

ಯಕ್ಷಗಾನ (ಸಂ)ವಾದ ಭೂಮಿಕೆ(ಅರ್ಥಾಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾದ ಸಂವಾದಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರು / ಅನುವಾದಕರು ಯಕ್ಷಗಾನ (ಸಂ)ವಾದ ಭೂಮಿಕೆ(ಅರ್ಥಾಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ [...]

ಅಪ್ಪೊದಡ್ಯೆ

ಅಪ್ಪೊದಡ್ಯೆ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಅಪ್ಪೊದಡ್ಯೆ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಕೃತಿಯ [...]

ತುಳುಲಿಪಿ ಪರಿಚಯ

ತುಳುಲಿಪಿ ಪರಿಚಯ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ತುಳುಲಿಪಿ ಪರಿಚಯ ಡಾ. [...]

ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಜನಪದ ಹಾಡ್ಗುಣಿತಗಳು ಭಾಗ -೨

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ [...]

ಕರ್ನಾಟಕ ರಂಗ ಪರಂಪರೆ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಂಗ ಪರಂಪರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು [...]

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ತಾಂತ್ರಿಕ‌ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ಕನ್ನಡ ಸಂಬಂಧಿ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ಆಯೋಗಗಳು

ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು

Go to Top