ದೂರವಾಣಿ : | 22212487|developkanaja@gmail.com

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ

Home/ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ

ಯಕ್ಷಗಾನ (ಸಂ)ವಾದ ಭೂಮಿಕೆ(ಅರ್ಥಾಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾದ ಸಂವಾದಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರು / ಅನುವಾದಕರು ಯಕ್ಷಗಾನ (ಸಂ)ವಾದ ಭೂಮಿಕೆ(ಅರ್ಥಾಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ [...]

ಅಪ್ಪೊದಡ್ಯೆ

ಅಪ್ಪೊದಡ್ಯೆ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಅಪ್ಪೊದಡ್ಯೆ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಕೃತಿಯ [...]

ತುಳುಲಿಪಿ ಪರಿಚಯ

ತುಳುಲಿಪಿ ಪರಿಚಯ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ತುಳುಲಿಪಿ ಪರಿಚಯ ಡಾ. [...]

ಅಪಸ್ವರ-ಅಪಜಯ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಅಪಸ್ವರ-ಅಪಜಯ ತ್ರಿವೇಣಿ ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ [...]

By |2023-01-18T11:41:58+00:00May 18, 2018|ಇ-ಪಬ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ|Comments Off on ಅಪಸ್ವರ-ಅಪಜಯ

ಮುಕ್ತಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಮುಕ್ತಿ ಶಾಂತಿನಾಥ ದೇಸಾಯಿ ಕೃತಿಯ [...]

By |2023-01-18T11:43:44+00:00March 2, 2018|ಇ-ಪಬ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ|Comments Off on ಮುಕ್ತಿ

ಪ್ರೊ. ಎಲ್.ಎಸ್. ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್ ಸಮಗ್ರ ವಿಮರ್ಶಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೬

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಪ್ರೊ. ಎಲ್.ಎಸ್. ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್ [...]

By |2023-01-18T11:44:42+00:00March 1, 2018|ಇ-ಪಬ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ|Comments Off on ಪ್ರೊ. ಎಲ್.ಎಸ್. ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್ ಸಮಗ್ರ ವಿಮರ್ಶಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೬

ಹಬ್ಬದ ಹಾಡುಗಳು(ಸಂಪುಟ-೨)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಹಬ್ಬದ ಹಾಡುಗಳು(ಸಂಪುಟ-2) ಡಾ.ಡಿ.ಬಿ.ನಾಯಕ ಕೃತಿಯ [...]

By |2023-01-18T11:51:31+00:00March 1, 2018|ಇ-ಪಬ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ|Comments Off on ಹಬ್ಬದ ಹಾಡುಗಳು(ಸಂಪುಟ-೨)

ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಡಾ.ಪಿ.ಎಸ್.ಶಂಕರ್‌ ಕೃತಿಯ [...]

By |2023-01-18T11:55:47+00:00November 10, 2017|ಇ-ಪಬ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ|Comments Off on ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು

ಸಾವಿನ ಮೇಜವಾನಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಸಾವಿನ ಮೇಜವಾನಿ ಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ [...]

By |2023-01-18T11:56:23+00:00November 10, 2017|ಇ-ಪಬ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ|Comments Off on ಸಾವಿನ ಮೇಜವಾನಿ

ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಗುಲ್ವಾಡಿ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಕೃತಿಯ [...]

By |2023-01-18T11:57:31+00:00November 10, 2017|ಇ-ಪಬ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ|Comments Off on ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ

ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹಾರಾಯ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದುಣ್ಣೋ ಮಹಾರಾಯ ಎಂ.ಎಸ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ [...]

By |2023-01-18T11:58:36+00:00November 10, 2017|ಇ-ಪಬ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ|Comments Off on ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹಾರಾಯ

ಧೂಮ್ರ ವಲಯಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಧೂಮ್ರ ವಲಯಗಳು ರಾ.ಯ.ಧಾರವಾಡಕರ ಕೃತಿಯ [...]

By |2023-01-18T11:59:35+00:00November 10, 2017|ಇ-ಪಬ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ|Comments Off on ಧೂಮ್ರ ವಲಯಗಳು

ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಪಂಪ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಪಂಪ ನಾಡೋಜ ಹಂಪ. [...]

By |2023-01-18T12:04:29+00:00October 23, 2017|ಇ-ಪಬ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ|Comments Off on ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಪಂಪ

ಗಂಗವ್ವ ಗಂಗಾಮಾಯಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಗಂಗವ್ವ ಗಂಗಾಮಾಯಿ ಶಂಕರ ಮೊಕಾಶಿ [...]

ಜನಪದ ಕಥಾವಳಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಜನಪದ ಕಥಾವಳಿ ಡಾ.ಎಚ್‌.ಜೆ.ಲಕ್ಕಪ್ಪಗೌಡ ಕೃತಿಯ [...]

ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ [...]

ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ಡಾ.ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡ ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ [...]

ಶತಮಾನದ ಗಾನ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಶತಮಾನದ ಗಾನ ಕೈಯ್ಯಾರ ಕಿಞ್ಞಣ್ಣ [...]

ಆಯ್ದ ವಿಮರ್ಶಾ ಲೇಖನಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಆಯ್ದ ವಿಮರ್ಶಾ ಲೇಖನಗಳು ರಾಜೇಂದ್ರ [...]

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ತಾಂತ್ರಿಕ‌ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ಕನ್ನಡ ಸಂಬಂಧಿ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ಆಯೋಗಗಳು

ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು

Go to Top