Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಚಿಂತನಾ ಝರ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಚಿಂತನಾ ಝರ ಎಸ್.ಜಯಶ್ರೀ ಶಣೈ, ಬಂಟ್ವಾಳ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 74

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಚಿಕ್ಲಾತೂಲ್ ಫೂಲ್

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಚಿಕ್ಲಾತೂಲ್‌ ಫೂಲ್‌ ಮಾಮ್ದು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುಲೇಮಾನ್‌
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 54

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಚಾ.ಫ್ರಾ.ಡಿಕೋಸ್ತಾ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಚಾ.ಫ್ರಾ.ಡಿಕೋಸ್ತಾ ವಿಕ್ಟರ್‌ ಡಿಸಿಲ್ವಾ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 114

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಬ್ರಹ್ಮಾಲಿ ಗಾಂಟಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಬ್ರಹ್ಮಾಲಿ ಗಾಂಟಿ ಕೆ.ಶಾಂತಾರಾಮ ಹೆಗಡೆ ಕುಂದಾಪುರ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 88

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಬಿಡಾರಾಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಬಿಡಾರಾಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿ.ಶಾಂತರಾಮ ಬಾಳಿಗ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 66

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಭಾಂಗಾರಾ ವಾಟ್ಲೆಂತ್

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಭಾಂಗಾರಾ ವಾಟ್ಲೆಂತ್‌ ಡೇವಿಡ್‌ ಡಿಸೋಜ, ವಾಮಂಜೂರ್‌
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 114

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಭಾಡ್ಯಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಭಾಡ್ಯಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್‌ ಸಿಜ್ಯೆಸ್‌ ತಾಕೊಡೆ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 94

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಬ೦ಟ್ವಾಳ್‌ ಅನ೦ತ್‌ ಮಾಸ್ಟ್ರಾಲೆ ನಾ೦ಕೂಟಾಲೆ ಲಗ್ನ ಆನಿ ಇತರ ನಾಟಕ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಬ೦ಟ್ವಾಳ್‌ ಅನ೦ತ್‌ ಮಾಸ್ಟ್ರಾಲೆ ನಾ೦ಕೂಟಾಲೆ ಲಗ್ನ ಆನಿ ಇತರ ನಾಟಕ  ಬಿ.ಮಧುಕರ ಮಲ್ಯ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 266

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಬಾಲ್ಯಾ ತೂ ವಚೂನಾಕಾ-ಕವಿತಾಮಾಳಾ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಬಾಲ್ಯಾ ತೂ ವಚೂನಾಕಾ-ಕವಿತಾಮಾಳಾ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಭಟ್ಟ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 120

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ಶಿಲ್ಪಕಾರ-ಬಾಕಿಬಾಬ ಬೋರಕಾರ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ಶಿಲ್ಪಕಾರ-ಬಾಕಿಬಾಬ ಬೋರಕಾರ ಪ್ರಕಾಶ ಥಳಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 138

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಆಜ್ ತಾಕಾ ಫಾಲ್ಯಾಂ ತುಕಾ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಆಜ್‌ ತಾಕಾ ಫಾಲ್ಯಾಂ ತುಕಾ ಕ್ಯಾಥರಿನ್‌ ರೊಡ್ರಿಗಸ್‌, ಕಟ್ಪಾಡಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 78

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಅವನಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಅವನಿ ಗೀತಾ ಮೋಹನ ಶೇಟ್‌, ಭಟ್ಕಳ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 89

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ್ ಅಧ್ಯಯನ್

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಅರ್ಥಶಾ‍ಸ್ತ್ರ್‌ ಅಧ್ಯಯನ್‌ ಡೊ.ಜೊನ್‌ ಕ್ಲ್ಯಾರೆನ್ಸ್‌ ಮಿರಾಂದ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 75

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಆಮ್ಗೆಲೊ ಕಾರಂತು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಆಮ್ಗೆಲೊ ಕಾರಂತು ಹೆಚ್‌.ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್‌
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 34

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

500 ಖೆಳ್

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
500 ಖೆಳ್‌ ರೋಹನ್‌ ಡಾಯಸ್‌, ತಾಕೊಡೆ

ತ್ರಿಶಾನ್‌ ಸೊಜ್‌, ಫೆರ್ಮನ್ನೂರ್‌

ಫ್ಲಾವಿಯನ್‌ ಲೋಬೊ, ಬಂಟ್ವಾಳ್‌

ಅಶ್ವಿನ್‌ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಕುಂಬ್ಳೆ

ಅಶ್ವಿನ್‌ ಆರಾನ್ಹಾ, ಕಣಜಾರ್‌

ರೂಪೇಶ್‌ ತಾವ್ರೊ, ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ

ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 148

Download  View

Categories
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಅಮಾಶೆಚಿ ಆದ್ಲಿ ರಾತ್‌-10 ಕಾಣಿಯೊ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಅಮಾಶೆಚಿ ಆದ್ಲಿ ರಾತ್‌-10 ಕಾಣಿಯೊ ರೊನ್‌ ಮಾಯ್ಕಲ್‌, ಆಂಜೆಲೊರ್‌
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 112

Download  View

Categories
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

20 ವ್ಯಾ ಶೆಡ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣಿಯೊ (ಭಾಗ್‌-1)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
20 ವ್ಯಾ ಶೆಡ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣಿಯೊ (ಭಾಗ್‌-1) ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಅಜೆಕಾದ್‌
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 648

Download  View

Categories
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

20 ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
20 ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮೆಲ್ವಿನ್‌ ಕೊಡ್ರಿಗಸ್‌
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 194

Download  View