ದೂರವಾಣಿ : | 22212487|developkanaja@gmail.com

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್

Home/ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್

ಪ್ರೊ. ಎಂ.ಎ. ಹೆಗಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಲಿಕ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರು / ಅನುವಾದಕರು ಪ್ರೊ. ಎಂ.ಎ. ಹೆಗಡೆ [...]

ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ [...]

ಇತರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ [...]

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ [...]

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎನ್ [...]

ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಎನ್ [...]

ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು [...]

ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ [...]

ಕಾನೂನು, ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಡಳಿತ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಕಾನೂನು, ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಡಳಿತ [...]

ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ವ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ವ ಎನ್ [...]

ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ [...]

ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಎನ್ [...]

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌, ಸಹಕಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌, ಸಹಕಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು [...]

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೃತಿಯ [...]

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಎನ್ [...]

ಇತಿಹಾಸ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಇತಿಹಾಸ ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೃತಿಯ [...]

ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೃತಿಯ [...]

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸ್ವರ್ಗ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸ್ವರ್ಗ ಎನ್ [...]

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎನ್ [...]

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ತಾಂತ್ರಿಕ‌ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ಕನ್ನಡ ಸಂಬಂಧಿ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ಆಯೋಗಗಳು

ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು

Go to Top