ದೂರವಾಣಿ : | 22212487|developkanaja@gmail.com

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಿನುಗುನೋಟ

Home/ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್/ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಿನುಗುನೋಟ

ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಭಾರತ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ನೀಲಾ [...]

ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳು ನೀಲಾ  ಮಂಜುನಾಥ್ [...]

ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೀಲಾ [...]

ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ನೀಲಾ [...]

ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ [...]

By |2023-05-08T09:54:37+00:00December 16, 2017|ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಿನುಗುನೋಟ|Comments Off on ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಲಾ [...]

೧೯ ಹಾಗೂ ೨೦ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು 19 ಹಾಗೂ 20ನೆಯ ಶತಮಾನದ [...]

ಅವನತಿಯ ಕಾಲ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಅವನತಿಯ ಕಾಲ ನೀಲಾ  ಮಂಜುನಾಥ್ [...]

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುವರ್ಣಯುಗ ವಿಜಯನಗರ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುವರ್ಣಯುಗ ವಿಜಯನಗರ ನೀಲಾ [...]

ಸಾಮ್ರಾಜಶಾಹಿ ರಾಜವಂಶಗಳ ಯುಗ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಸಾಮ್ರಾಜಶಾಹಿ ರಾಜವಂಶಗಳ ಯುಗ ನೀಲಾ [...]

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೀಲಾ  ಮಂಜುನಾಥ್ [...]

ಕರ್ನಾಟಕದ ವೈಭವ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕದ ವೈಭವ ನೀಲಾ  ಮಂಜುನಾಥ್ [...]

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ತಾಂತ್ರಿಕ‌ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ಕನ್ನಡ ಸಂಬಂಧಿ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ಆಯೋಗಗಳು

ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು

Go to Top