Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಜಾನಪದ ಜಂಗಮ ಎಸ್.ಕೆ.ಕರೀಂಖಾನ್

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಜಾನಪದ ಜಂಗಮ ಎಸ್.ಕೆ.ಕರೀಂಖಾನ್ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಲಿಂಗಯ್ಯ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಲಿಂಗಯ್ಯ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 34

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಪಂಡಿತ ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಪಂಡಿತ ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಹೆಚ್‌.ಆರ್‌.ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಹೆಚ್‌.ಆರ್‌.ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 34

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಲಿಂಗಯ್ಯ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಲಿಂಗಯ್ಯ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 34

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ನಿಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜಾರಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ನಿಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜಾರಿ ಡಾ.ಸಿ.ಕೆ.ನಾವಲಗಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಡಾ.ಸಿ.ಕೆ.ನಾವಲಗಿ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 34

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಡಾ.ಎಚ್.ಜೆ.ಲಕ್ಕಪ್ಪಗೌಡ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಡಾ.ಎಚ್.ಜೆ.ಲಕ್ಕಪ್ಪಗೌಡ ಡಾ.ಹಂಪನಹಳ್ಳಿ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಡಾ.ಹಂಪನಹಳ್ಳಿ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 46

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಡಾ.ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ ಹಕಾರಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಡಾ.ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ ಹಕಾರಿ ಡಾ.ಹರಿಲಾಲ್‌ ಪವಾರ್‌
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಡಾ.ಹರಿಲಾಲ್‌ ಪವಾರ್‌
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 34

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಡಾ.ಎಂ.ಎಸ್.ಸುಂಕಾಪುರ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಡಾ.ಎಂ.ಎಸ್.ಸುಂಕಾಪುರ ಡಾ.ಸಿ.ಕೆ.ನಾವಲಗಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಡಾ.ಸಿ.ಕೆ.ನಾವಲಗಿ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 42

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಡಾ.ಎಂ.ಎಸ್.ಲಠ್ಠೆ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಡಾ.ಎಂ.ಎಸ್.ಲಠ್ಠೆ ಡಾ.ವೀರಣ್ಣ ದಂಡೆ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಡಾ.ವೀರಣ್ಣ ದಂಡೆ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 34

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಡಾ.ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಡಾ.ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 42

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಡಾ.ಬಿ.ಎಸ್.ಗದ್ದಗಿಮಠ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಡಾ.ಬಿ.ಎಸ್.ಗದ್ದಗಿಮಠ ಡಾ.ಸಿ.ಕೆ.ನಾವಲಗಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಡಾ.ಸಿ.ಕೆ.ನಾವಲಗಿ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 34

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಡಾ.ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಡಾ.ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಡಾ.ಎಂ.ಜಿ.ಬಿರಾದಾರ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಡಾ.ಎಂ.ಜಿ.ಬಿರಾದಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 34

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಜನಪದ ವ್ಯಾಸ ಬೆಟ್ಟದಬೀಡು ಸಿದ್ದಶೆಟ್ಟರು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಜನಪದ ವ್ಯಾಸ ಬೆಟ್ಟದಬೀಡು ಸಿದ್ದಶೆಟ್ಟರು ಡಾ.ಪಿ.ಕೆ.ರಾಜಶೇಖರ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಡಾ.ಪಿ.ಕೆ.ರಾಜಶೇಖರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 42

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಡಾ.ಸಿ.ಜಿ.ವೆಂಕಟಯ್ಯ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಡಾ.ಸಿ.ಜಿ.ವೆಂಕಟಯ್ಯ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 34

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಜಾನ್ ಫೆಯ್ತ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೀಟ್

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಜಾನ್ ಫೆಯ್ತ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 34

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಜನಪದ ವಿಜ್ಞಾನ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಜನಪದ ವಿಜ್ಞಾನ ಡಾ.ಹಿ.ಶಿ.ರಾಮಚಂದ್ರೇಗೌಡ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಡಾ.ಹಿ.ಶಿ.ರಾಮಚಂದ್ರೇಗೌಡ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 40

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಸೋಬಾನೆ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಸೋಬಾನೆ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಲಿಂಗಯ್ಯ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಲಿಂಗಯ್ಯ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 34

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಗಾದೆ ಪಂಡಿತ ಹು.ಮ.ರಾಮಾರಾಧ್ಯ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಗಾದೆ ಪಂಡಿತ ಹು.ಮ.ರಾಮಾರಾಧ್ಯ ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 34

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಮಿಸ್ಟರ್ ಫೋಕ್ ಲೋರ್ ಡಾ.ಪಿ.ಕೆ.ರಾಜಶೇಖರ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಮಿಸ್ಟರ್ ಫೋಕ್ ಲೋರ್ ಡಾ.ಪಿ.ಕೆ.ರಾಜಶೇಖರ ಪ್ರೊ.ಮೈಸೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಪ್ರೊ.ಮೈಸೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 53

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ಡಾ.ಚಕ್ಕೆರೆ ಶಿವಶಂಕರ್‌
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಡಾ.ಚಕ್ಕೆರೆ ಶಿವಶಂಕರ್‌
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 33

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಸುಕ್ರಿಬೊಮ್ಮಗೌಡ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಸುಕ್ರಿಬೊಮ್ಮಗೌಡ ಶಾಂತಿ ನಾಯಕ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಶಾಂತಿ ನಾಯಕ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 41

Download  View