Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮೇಟಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮೇಟಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕರದಳ್ಳಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕರದಳ್ಳಿ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 41

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಸಾವಿರ ಹಾಡಿನ ಸರದಾರ ಬೀರಪ್ಪ ಗೋಟೂರ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಸಾವಿರ ಹಾಡಿನ ಸರದಾರ ಬೀರಪ್ಪ ಗೋಟೂರ ಡಾ.ರಾಜಶೇಖರ ಇಚ್ಚಂಗಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಡಾ.ರಾಜಶೇಖರ ಇಚ್ಚಂಗಿ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 33

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಮತಿಘಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಮತಿಘಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಡಾ.ಹಂಪನಹಳ್ಳಿ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಡಾ.ಹಂಪನಹಳ್ಳಿ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 33

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ವಾಗೀಶ್ವರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ವಾಗೀಶ್ವರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಲಿಂಗಯ್ಯ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಲಿಂಗಯ್ಯ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 34

Download  View

Categories
Ebook Scanned Book Text ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ವಿಷ್ಣು ಕಂಚಗಾರ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ವಿಷ್ಣು ಕಂಚಗಾರ ಡಾ.ರಾಜಶೇಖರ ಇಚ್ಚಂಗಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಡಾ.ರಾಜಶೇಖರ ಇಚ್ಚಂಗಿ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 33

Download  View

Ebook | Text

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಮಾನವ್ಯ ಕವಿ ಬಿ.ಎ.ಸನದಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಮಾನವ್ಯ ಕವಿ ಬಿ.ಎ.ಸನದಿ ಬಿ.ವ್ಹಿ.ಗುಂಜೆಟ್ಟಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಧಾರವಾಡ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 89

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಕೆ.ರಾಜೇಂದ್ರ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಕೆ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಂ.ಬಿ.ಸುರೇಶ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಎಂ.ಬಿ.ಸುರೇಶ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 41

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಪಿ.ಧೂಲಾಸಾಹೇಬ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಪಿ.ಧೂಲಾಸಾಹೇಬ ಕಾ.ಹು.ಬಿಜಾಪುರ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾ.ಹು.ಬಿಜಾಪುರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 34

Download  View