Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಶು ಕುಮಾರ್

ವಿಶು ಕುಮಾರ್

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ವಿಶು ಕುಮಾರ್ ‍ಬಿ.ಮಾಧವ ಕುಲಾಲ್
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು  ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ,
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 54

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ತುಳುವ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ

ತುಳುವ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ತುಳುವ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ‍ಡಾ. ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಕಜೆಕಾರ್
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು  ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ,
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 81

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ತುಳುಸಿರಿ ಸಂಪಾದಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ‍್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಡಾ. ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಬಾಳಪ್ಪೆರ್

ತುಳುಸಿರಿ ಸಂಪಾದಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ‍್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಡಾ. ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಬಾಳಪ್ಪೆರ್

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು
ತುಳುಸಿರಿ ಸಂಪಾದಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ‍್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಡಾ. ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಬಾಳಪ್ಪೆರ್ ‍ಡಿ.ಎಂ. ಕುಲಾಲ್
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು  ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ,
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 48

Download  View

Categories
Ebook ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸೆರ್

ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸೆರ್

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು
ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸೆರ್ ‍ಕಾ.ತ. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು  ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ,
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 73

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ರೆವರೆಂಡ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೇನರ್

ರೆವರೆಂಡ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೇನರ್

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ‍ಕರ್ತೃ
ರೆವರೆಂಡ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೇನರ್ ‍ಡಾ. ಪದ್ಮನಾಭ ಕೇಕುಣ್ಣಾಯ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು  ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ,
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 47

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ತುಳು ರಂಗ ನಾಟಕೊಲು ಗೊಂಚಿಲ್-ರಡ್ಡ್

ತುಳು ರಂಗ ನಾಟಕೊಲು ಗೊಂಚಿಲ್-ರಡ್ಡ್

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ‍ಕರ್ತೃ
ತುಳು ರಂಗ ನಾಟಕೊಲು ಗೊಂಚಿಲ್-ರಡ್ಡ್ ದಾಮೋದರ ಬಿ. ಬಂಗೇರ, ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು  ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ,
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 270

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕವಿ ನಂದೊಳಿಗೆ ಮುದ್ದಣೆ

ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕವಿ ನಂದೊಳಿಗೆ ಮುದ್ದಣೆ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ‍ಕರ್ತೃ
ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕವಿ ನಂದೊಳಿಗೆ ಮುದ್ದಣೆ  ನಂದಳಿಕೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ರಾವ್
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು  ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ,
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 41

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ತುಳುನಾಡ ಇತಿಹಾಸ

ತುಳುನಾಡ ಇತಿಹಾಸ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ‍ಕರ್ತೃ
ತುಳುನಾಡ ಇತಿಹಾಸ ಡಾ. ಧನಂಜಯ ಕುಂಬ್ಳೆ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು  ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ,
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 116

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಲ್ಕೆ ಯಾನೇ ಅಜಿಲ (ಪಾಣಾರ) ಜನಾಂಗದ ಪಾತ್ರ

ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಲ್ಕೆ ಯಾನೇ ಅಜಿಲ (ಪಾಣಾರ) ಜನಾಂಗದ ಪಾತ್ರ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ‍ಕರ್ತೃ
ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಲ್ಕೆ ಯಾನೇ ಅಜಿಲ (ಪಾಣಾರ) ಜನಾಂಗದ ಪಾತ್ರ ಬಿ.ಎ. ಲೋಕಯ್ಯ ಶಿಶಿಲ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು  ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ,
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 138

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊಲಿ ಎಚ್ಚಯಿನ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರ ರಾಮ ಶೆಟ್ರ್

ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊಲಿ ಎಚ್ಚಯಿನ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರ ರಾಮ ಶೆಟ್ರ್

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ‍ಕರ್ತೃ
ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊಲಿ ಎಚ್ಚಯಿನ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರ ರಾಮ ಶೆಟ್ರ್ ಎನ್. ಪಿ. ಶೆಟ್ಟಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು  ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ,
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 48

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಸಹಕಾರ ರಂಗದ ಮೂಲ ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯೆರ್

ಸಹಕಾರ ರಂಗದ ಮೂಲ ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯೆರ್

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ‍ಕರ್ತೃ
ಸಹಕಾರ ರಂಗದ ಮೂಲ ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯೆರ್ ‍ಎಚ್. ಶಕುಂತಳಾ‍ ಭಟ್
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು  ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ,
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 46

Download  View

Categories
Ebook ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತೊ

ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತೊ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ‍ಕರ್ತೃ
ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತೊ ‍ಎಸ್. ದೇವೇಂದ್ರ ಪೆಜತ್ತಾಯ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು  ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ,
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 544

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ತುಳುನಾಡ್ ದ ದಲಿತೋದ್ಧಾರಕೆ ಕುದ್ಮುಲ್ ರಂಗರಾಯೆರ್

ತುಳುನಾಡ್ ದ ದಲಿತೋದ್ಧಾರಕೆ ಕುದ್ಮುಲ್ ರಂಗರಾಯೆರ್

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ‍ಕರ್ತೃ
ತುಳುನಾಡ್ ದ ದಲಿತೋದ್ಧಾರಕೆ ಕುದ್ಮುಲ್ ರಂಗರಾಯೆರ್ ‍ಡಾ. ಉದಯ ಬಾರ್ಕೂರು
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು  ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ,
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 30

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ತುಳು ಕೂಟ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಸ್. ಆರ್.‍ ಹೆಗ್ಡೆ

ತುಳು ಕೂಟ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಸ್. ಆರ್.‍ ಹೆಗ್ಡೆ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ‍ಕರ್ತೃ
ತುಳು ಕೂಟ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಸ್. ಆರ್.‍ ಹೆಗ್ಡೆ ರತ್ನಕುಮಾರ್ ಎಂ.
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು  ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ,
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 32

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಕಲಾತಪಸ್ವಿ ಕೆ.ಕೆ. ಹೆಬ್ಬಾರ್

ಕಲಾತಪಸ್ವಿ ಕೆ.ಕೆ. ಹೆಬ್ಬಾರ್

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ‍ಕರ್ತೃ
ಕಲಾತಪಸ್ವಿ ಕೆ.ಕೆ. ಹೆಬ್ಬಾರ್ ‍ಡಾ. ಸುನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬಾಯಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು  ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ,
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 49

Download  View

Categories
Ebook ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ತುಳು ಕೆಲಿಂಜ ಭಾರತೊ

ತುಳು ಕೆಲಿಂಜ ಭಾರತೊ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ‍ಕರ್ತೃ
ತುಳು ಕೆಲಿಂಜ ಭಾರತೊ ‍ಕೆಲಿಂಜ ಸೀತರಾಮ ಆಳ್ವ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು  ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ,
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 384

Download  View

Categories
ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಕಲ್ಜಿಗದಕರ್ಣೆ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾಯೆರ್

ಕಲ್ಜಿಗದಕರ್ಣೆ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾಯೆರ್

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ‍ಕರ್ತೃ
ಕಲ್ಜಿಗದಕರ್ಣೆ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾಯೆರ್ ‍ಮಂಜುಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು  ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ,
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 51

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ತುಳು ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ಪುರುಬಾಲೆ

ತುಳು ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ಪುರುಬಾಲೆ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ‍ಕರ್ತೃ
ತುಳು ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ಪುರುಬಾಲೆ ‍ಎಚ್. ಶಂಕುತಳಾ ಭಟ್
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು  ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ,
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 198

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ತುಳು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ

ತುಳು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ‍ಕರ್ತೃ
ತುಳು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ‍ಡಾ. ಸುಂದರ ಕೇನಾಜೆ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು  ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ,
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 90

Download  View

Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ

ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ‍ಕರ್ತೃ
ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ‍ಡಾ. ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ.,ಶೇಣಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು  ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ,
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 54

Download  View