ದೂರವಾಣಿ : | 22212487|developkanaja@gmail.com

ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

Home/ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಶು ಕುಮಾರ್

ವಿಶು ಕುಮಾರ್ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ವಿಶು ಕುಮಾರ್ ‍ಬಿ.ಮಾಧವ [...]

ತುಳುವ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ

ತುಳುವ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ತುಳುವ [...]

ತುಳುಸಿರಿ ಸಂಪಾದಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ‍್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಡಾ. ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಬಾಳಪ್ಪೆರ್

ತುಳುಸಿರಿ ಸಂಪಾದಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ‍್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಡಾ. ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಬಾಳಪ್ಪೆರ್ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ [...]

ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸೆರ್

ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸೆರ್ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸೆರ್ [...]

ರೆವರೆಂಡ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೇನರ್

ರೆವರೆಂಡ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೇನರ್ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ‍ಕರ್ತೃ ರೆವರೆಂಡ್ ಆಗಸ್ಟ್ [...]

ತುಳು ರಂಗ ನಾಟಕೊಲು ಗೊಂಚಿಲ್-ರಡ್ಡ್

ತುಳು ರಂಗ ನಾಟಕೊಲು ಗೊಂಚಿಲ್-ರಡ್ಡ್ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ‍ಕರ್ತೃ ತುಳು [...]

ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕವಿ ನಂದೊಳಿಗೆ ಮುದ್ದಣೆ

ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕವಿ ನಂದೊಳಿಗೆ ಮುದ್ದಣೆ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ‍ಕರ್ತೃ [...]

ತುಳುನಾಡ ಇತಿಹಾಸ

ತುಳುನಾಡ ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ‍ಕರ್ತೃ ತುಳುನಾಡ ಇತಿಹಾಸ ಡಾ. [...]

ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಲ್ಕೆ ಯಾನೇ ಅಜಿಲ (ಪಾಣಾರ) ಜನಾಂಗದ ಪಾತ್ರ

ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಲ್ಕೆ ಯಾನೇ ಅಜಿಲ (ಪಾಣಾರ) ಜನಾಂಗದ ಪಾತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ [...]

ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊಲಿ ಎಚ್ಚಯಿನ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರ ರಾಮ ಶೆಟ್ರ್

ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊಲಿ ಎಚ್ಚಯಿನ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರ ರಾಮ ಶೆಟ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ [...]

ಸಹಕಾರ ರಂಗದ ಮೂಲ ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯೆರ್

ಸಹಕಾರ ರಂಗದ ಮೂಲ ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯೆರ್ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ‍ಕರ್ತೃ [...]

ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತೊ

ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತೊ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ‍ಕರ್ತೃ ತುಳು [...]

ತುಳುನಾಡ್ ದ ದಲಿತೋದ್ಧಾರಕೆ ಕುದ್ಮುಲ್ ರಂಗರಾಯೆರ್

ತುಳುನಾಡ್ ದ ದಲಿತೋದ್ಧಾರಕೆ ಕುದ್ಮುಲ್ ರಂಗರಾಯೆರ್ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ‍ಕರ್ತೃ [...]

ತುಳು ಕೂಟ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಸ್. ಆರ್.‍ ಹೆಗ್ಡೆ

ತುಳು ಕೂಟ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಸ್. ಆರ್.‍ ಹೆಗ್ಡೆ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು [...]

ಕಲಾತಪಸ್ವಿ ಕೆ.ಕೆ. ಹೆಬ್ಬಾರ್

ಕಲಾತಪಸ್ವಿ ಕೆ.ಕೆ. ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ‍ಕರ್ತೃ ಕಲಾತಪಸ್ವಿ ಕೆ.ಕೆ. [...]

ತುಳು ಕೆಲಿಂಜ ಭಾರತೊ

ತುಳು ಕೆಲಿಂಜ ಭಾರತೊ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ‍ಕರ್ತೃ ತುಳು ಕೆಲಿಂಜ [...]

ಕಲ್ಜಿಗದಕರ್ಣೆ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾಯೆರ್

ಕಲ್ಜಿಗದಕರ್ಣೆ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾಯೆರ್ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ‍ಕರ್ತೃ ಕಲ್ಜಿಗದಕರ್ಣೆ ಕಾರ್ನಾಡ್ [...]

ತುಳು ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ಪುರುಬಾಲೆ

ತುಳು ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ಪುರುಬಾಲೆ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ‍ಕರ್ತೃ ತುಳು [...]

ತುಳು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ

ತುಳು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ‍ಕರ್ತೃ ತುಳು [...]

ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ

ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ‍ಕರ್ತೃ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ [...]

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ತಾಂತ್ರಿಕ‌ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ಕನ್ನಡ ಸಂಬಂಧಿ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ಆಯೋಗಗಳು

ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು

Go to Top