ದೂರವಾಣಿ : | 22212487|developkanaja@gmail.com

ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

Home/ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಶರಣ್ಯರು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಶರಣ್ಯರು ಮೋಹನ ನಾಗಮ್ಮನವರ [...]

By |2023-05-08T09:56:18+00:00November 3, 2017|ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ|0 Comments

ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಕಥನ ಕಾವ್ಯಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಕಥನ ಕಾವ್ಯಗಳು [...]

By |2023-05-08T09:56:19+00:00November 3, 2017|ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ|0 Comments

ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಜನಪದ ಕಥನ ಕಾವ್ಯಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಜನಪದ ಕಥನ ಕಾವ್ಯಗಳು [...]

By |2023-05-08T09:56:19+00:00November 3, 2017|ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ|0 Comments

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧ್ರುವ ತಾರೆಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧ್ರುವ ತಾರೆಗಳು ಅನಿಲ [...]

By |2023-05-08T09:56:20+00:00November 3, 2017|ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ|0 Comments

ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪಂಡಿತ [...]

By |2023-05-08T09:56:20+00:00November 3, 2017|ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ|0 Comments

ಭಾರತೀಯ ವಿದುಷಿಯರು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಭಾರತೀಯ ವಿದುಷಿಯರು ಮ.ಪ್ರ.ಪೂಜಾರ ಕೃತಿಯ [...]

By |2023-05-08T09:56:21+00:00November 3, 2017|ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ|0 Comments

ಪಂಡಿತರಾಜ ಜಗನ್ನಾಥ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಪಂಡಿತರಾಜ ಜಗನ್ನಾಥ ಪಂ.ಕೇಶವಶರ್ಮಾ ರಂಗಭಟ್ಟ [...]

By |2023-05-08T09:56:21+00:00November 3, 2017|ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ|0 Comments

ಜಾನಪದ ಲೋಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಜಾನಪದ ಲೋಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ [...]

By |2023-05-08T09:56:22+00:00November 3, 2017|ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ|0 Comments

ಮೋಹಿನೀ ಅಥವಾ ನಿಂದಕರ ನಡವಳಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಮೋಹಿನೀ ಅಥವಾ ನಿಂದಕರ ನಡವಳಿ [...]

By |2023-05-08T09:56:22+00:00November 3, 2017|ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ|0 Comments

ಸ್ಥಳನಾಮಗಳ ಅಧ್ಯಯನ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಸ್ಥಳನಾಮಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಲಿಂಗಯ್ಯ, ಡಾ.ಚಕ್ಕೆರೆ [...]

By |2023-05-08T09:56:22+00:00November 3, 2017|ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ|0 Comments

ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ [...]

By |2023-05-08T09:56:22+00:00November 3, 2017|ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ|0 Comments

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ತಾಂತ್ರಿಕ‌ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ಕನ್ನಡ ಸಂಬಂಧಿ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ಆಯೋಗಗಳು

ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು

Go to Top