Categories
Scanned Book ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ರೋಗ ಜಾನಪದ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ರೋಗ ಜಾನಪದ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಲಿಂಗಯ್ಯ, ಡಾ.ಚಕ್ಕೆರೆ ಶಿವಶಂಕರ್‌
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಲಿಂಗಯ್ಯ, ಡಾ.ಚಕ್ಕೆರೆ ಶಿವಶಂಕರ್‌
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 234

Download  View

Categories
Scanned Book ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಕಾಲಿದಾಸ ಚರಿತ್ರ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಕಾಲಿದಾಸ ಚರಿತ್ರ ಗುರುನಾಥ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಿತ್ತೂರು
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಧಾರವಾಡ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 66

Download  View

Categories
Scanned Book ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಭಾರತೀಯ ವಿದುಷಿಯರು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಭಾರತೀಯ ವಿದುಷಿಯರು ಮ.ಪ್ರ.ಪೂಜಾರ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಧಾರವಾಡ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 83

Download  View

Categories
Scanned Book ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಗೃಹವೈದ್ಯಕವು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಗೃಹವೈದ್ಯಕವು ನರಸಿಂಹಾಚಾ‍‍ರ್ಯ ಪುಣೇಕರ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಧಾರವಾಡ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 83

Download  View

Categories
Scanned Book ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಪಂಡಿತರಾಜ ಜಗನ್ನಾಥ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಪಂಡಿತರಾಜ ಜಗನ್ನಾಥ ಪಂ.ಕೇಶವಶರ್ಮಾ ರಂಗಭಟ್ಟ ಜೋಶಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಧಾರವಾಡ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 48

Download  View

Categories
Scanned Book ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ದೆವ್ವ ಜಾನಪದ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ದೆವ್ವ ಜಾನಪದ ಪ್ರೊ. ಡಿ.ಲಿಂಗಯ್ಯ, ಡಾ. ಚಕ್ಕೆರೆ ಶಿವಶಂಕರ್‌
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಪ್ರೊ. ಡಿ.ಲಿಂಗಯ್ಯ, ಡಾ. ಚಕ್ಕೆರೆ ಶಿವಶಂಕರ್‌
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 137

Download  View

Categories
Scanned Book ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಜಾನಪದ ಲೋಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಜಾನಪದ ಲೋಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರು ಡಾ.ಚಕ್ಕೆರೆ ಶಿವಶಂಕರ್‌, ಡಾ.ಕುರುವ ಬಸವರಾಜ್‌
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಡಾ.ಚಕ್ಕೆರೆ ಶಿವಶಂಕರ್‌, ಡಾ.ಕುರುವ ಬಸವರಾಜ್‌
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 133

Download  View

Categories
Scanned Book ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಇಸೋಪನ ಚರಿತ್ರ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಇಸೋಪನ ಚರಿತ್ರ ತ.ನಾ.ಅಮೀನಭಾವಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಧಾರವಾಡ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 25

Download  View

Categories
Scanned Book ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಶ್ರೇಯಃಸಾಧನ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಶ್ರೇಯಃಸಾಧನ ಪಂಡಿತ ಭೀಮಾಜಿ ಜೀವಾಜಿ ಹುಲಿಕವಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಧಾರವಾಡ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 81

Download  View

Categories
Scanned Book ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಮೋಹಿನೀ ಅಥವಾ ನಿಂದಕರ ನಡವಳಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಮೋಹಿನೀ ಅಥವಾ ನಿಂದಕರ ನಡವಳಿ ಗದಿಗೆಯ್ಯ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ಹೊನ್ನಾಪುರಮಠ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಧಾರವಾಡ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 151

Download  View

Categories
Scanned Book ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಸ್ಥಳನಾಮಗಳ ಅಧ್ಯಯನ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಸ್ಥಳನಾಮಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಲಿಂಗಯ್ಯ, ಡಾ.ಚಕ್ಕೆರೆ ಶಿವಶಂಕರ್‌
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಲಿಂಗಯ್ಯ, ಡಾ.ಚಕ್ಕೆರೆ ಶಿವಶಂಕರ್‌
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 259

Download  View

Categories
Scanned Book ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಪ್ರೊ.ಆರ್‌.ವಿ.ಹೊರಡಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಧಾರವಾಡ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 86

Download  View

Categories
Scanned Book ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಕನ್ನಡಿಗರ ಜನ್ಮಸಾರ್ಥಕತೆ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಕನ್ನಡಿಗರ ಜನ್ಮಸಾರ್ಥಕತೆ ವಲ್ಲಭ ಮಹಾಲಿಂಗ ತಟ್ಟಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಧಾರವಾಡ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 48

Download  View

Categories
Scanned Book ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಉತ್ತರರಾಮಚರಿತ್ರ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಉತ್ತರರಾಮಚರಿತ್ರ ಧೋಂಡೋ ನರಸಿಂಹ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಧಾರವಾಡ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 149

Download  View

Categories
Scanned Book ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಲಿಂಗಯ್ಯ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಲಿಂಗಯ್ಯ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 260

Download  View

Categories
Scanned Book ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಕನ್ನಡ ಶೌರ್ಯಸಾಗರ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಕನ್ನಡ ಶೌರ್ಯಸಾಗರ ಗೂಳಪ್ಪ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಅರಳಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಧಾರವಾಡ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 57

Download  View

Categories
Scanned Book ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಕನ್ನಡ ಮಾತು ತಲೆಯೆತ್ತುವ ಬಗೆ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಕನ್ನಡ ಮಾತು ತಲೆಯೆತ್ತುವ ಬಗೆ ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಧಾರವಾಡ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 25

Download  View

Categories
Scanned Book ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಥಾಸರಿತ್ಸಾಗರ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಥಾಸರಿತ್ಸಾಗರ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಶಿವಶಂಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಧಾರವಾಡ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 65

Download  View

Categories
Scanned Book ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತಾ ಭಾಗ-೩೬

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತಾ ಭಾಗ-೩೬ ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ವೆಂಕಟರಾವ್
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 1105

Download  View

Categories
Scanned Book ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತಾ ಭಾಗ-೩೫

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತಾ ಭಾಗ-೩೫ ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ವೆಂಕಟರಾವ್
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 1009

Download  View