ದೂರವಾಣಿ : | 22212487|developkanaja@gmail.com

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳು

Home/ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು ಡಾ|| ಎಲ್.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಲೆ. [...]

ಕೋಲಾಟದ ಪದಗಳು

ಕೋಲಾಟದ ಪದಗಳು ಡಾ|| ಎಲ್.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಲೆ. ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ [...]

ಶುದ್ಧ ಭಾಷೆಯ ಕಥೆಗಳು

ಶುದ್ಧ ಭಾಷೆಯ ಕಥೆಗಳು ಡಾ|| ಎಲ್.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಲೆ. ಪುಸ್ತಕ [...]

ಹಾಲಕ್ಕಿ ಕಥೆಗಳು

ಹಾಲಕ್ಕಿ ಕಥೆಗಳು ಡಾ|| ಎಲ್.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಲೆ. ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ [...]

ಆಯ್ದ ನಾಮಧಾರಿ ಕಥನಗೀತೆಗಳು

ಆಯ್ದ ನಾಮಧಾರಿ ಕಥನಗೀತೆಗಳು ಡಾ|| ಎಲ್.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಲೆ. ಪುಸ್ತಕ [...]

ನಾಮಧಾರಿಗಳ ಆಡುಭಾಷೆಯ ಕಥೆಗಳು

ನಾಮಧಾರಿಗಳ ಆಡುಭಾಷೆಯ ಕಥೆಗಳು ಡಾ|| ಎಲ್.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಲೆ. ಪುಸ್ತಕ [...]

ಕರಡಿ ಮಜಲು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಅನುವಾದಕರು ಕರಡಿ ಮಜಲು(ಜಾನಪದ ಕರಡಿ ಮನೆತನ ಪರಂಪರೆ) [...]

By |2023-05-08T09:50:39+00:00November 29, 2019|ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳು|Comments Off on ಕರಡಿ ಮಜಲು

ಬಾಲರಾಮಾಯಣ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಅನುವಾದಕರು ಬಾಲರಾಮಾಯಣ ಎಂ.ಎ. ಹೆಗಡೆ ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ [...]

By |2023-05-08T09:53:05+00:00January 24, 2019|ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳು|Comments Off on ಬಾಲರಾಮಾಯಣ

ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಕುವೆಂಪು [...]

By |2023-05-08T09:53:11+00:00January 10, 2018|ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳು|Comments Off on ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ

ಶ್ರೀರಂಗ: ರಂಗಸಾಹಿತ್ಯ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀರಂಗ: ರಂಗಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಜಯಾ ಕೃತಿಯ [...]

By |2023-05-08T09:56:18+00:00November 8, 2017|ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳು|Comments Off on ಶ್ರೀರಂಗ: ರಂಗಸಾಹಿತ್ಯ

ಆಂಗ್ಲರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಆಂಗ್ಲರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಡಾ. [...]

By |2023-05-08T09:58:46+00:00October 28, 2017|ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳು|Comments Off on ಆಂಗ್ಲರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ

ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪನಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪನಿ ಡಾ|| ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ [...]

By |2023-05-08T09:59:10+00:00October 17, 2017|ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳು|Comments Off on ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪನಿ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ K.R.Ramakrishna, Dr.J.V.Gayathri ಕೃತಿಯ [...]

ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರೊ.ದೇಜಗೌ ಕೃತಿಯ [...]

ಪು.ತಿ.ನ. ಮಲೆದೇಗುಲ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಪು.ತಿ.ನ.ಮಲೆದೇಗುಲ ಎಚ್‌.ಎಸ್‌.ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಕೃತಿಯ [...]

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ತಾಂತ್ರಿಕ‌ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ಕನ್ನಡ ಸಂಬಂಧಿ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ಆಯೋಗಗಳು

ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು

Go to Top