ಕಣಜ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ:

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ

ಇ – ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

ದೂರವಾಣಿ: 080 – 22227478 / 22212487
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080 – 22214379
ಮಿಂಚಂಚೆ (ಇ-ಮೇಲ್): projectmanager@kanaja.in
ಜಾಲತಾಣ: http://www.kanaja.in

ಕಣಜ ಕಛೇರಿಯ ನಕ್ಷೆ

ನಮ್ಮ ಕಛೇರಿಯ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ