ಮಂಕು ತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗಗಳು

ಕನ್ನಡದ 21 ನೇ ಶತಮಾನದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಡಾ. ಡಿ.ವಿ.ಗುಂಡಪ್ಪ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ “ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ” ಮತ್ತು ಇದು 1943 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಡಿವಿಜಿ ತನ್ನ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಚಿಂತನೆಗಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಗ್ಗವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಚಿಂತನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ.


ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ಓದುತ್ತಿರುವಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ಪದ್ಯಗಳು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಯ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಓದುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಓದಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗಗಳನ್ನು ಆಡಿಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.