Categories
Scanned Book ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು  ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಅನುವಾದಕರು
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರು ಡಾ ಜಿ. ವಿ. ದಾಸೇಗೌಡ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 136

Download  View

 ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕಿ.ಮೀಟರ್‌ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊರಟರೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್‌ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾರಸವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಊರಿನ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪೂಜೆ ಕುಣಿತದ ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡರ ಮನೆ ಯಾವುದೆಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಮನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.