ದೂರವಾಣಿ : | 22212487|developkanaja@gmail.com

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

Home/ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಕೊಡಗ್ರ ಗೌರಮ್ಮಂಡ ಕಥೆ ಮೊತ್ತೆ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಕೊಡಗ್‌ರ ಗೌರಮ್ಮಂಡ ಕಥೆ ಮೊತ್ತೆ ಮೂಲ: [...]

ಕೊಡಗ್‌ರ ಕೈಗನ್ನಡಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಕೊಡಗ್‌ರ ಕೈಗನ್ನಡಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಾಚರಣಿಯಂಡ ಅಪ್ಪಣ್ಣ [...]

ಕೊಡಗ್ಲಿಂಜ ಕೊಡವ ನಾಯಕಂಗ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಕೊಡಗ್‌ಲಿಂಜ ಕೊಡವ ನಾಯಕಂಗ ಚೇನಂಡ ಎಸ್‌.ಚಂಗಪ್ಪ [...]

ಕಾವ್ಯ ಸಿಂಚನ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಕಾವ್ಯ ಸಿಂಚನ ಮಡಿಕೇರಿ ಜನೋತ್ಸವ ದಸರಾ [...]

ಕಾವ್ಯ ಲಹರಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಕಾವ್ಯ ಲಹರಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಜನೋತ್ಸವ ದಸರಾ [...]

ಕಾವ್ಯಗುಚ್ಛ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಕಾವ್ಯಗುಚ್ಛ ಮಡಿಕೇರಿ ಜನೋತ್ಸವ ದಸರಾ ಬಹುಭಾಷಾ [...]

ಕಾವ್ಯಧಾರೆ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಕಾವ್ಯಧಾರೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಜನೋತ್ಸವ ದಸರಾ ಬಹುಭಾಷಾ [...]

ಕವಿತೆಗಳ ಸಾಲುದೀಪ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಕವಿತೆಗಳ ಸಾಲುದೀಪ ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ [...]

ಕವಿ ಹೃದಯ-ಬಹುಭಾಷಾ ಕವನ ಸಂಕಲನ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಕವಿ ಹೃದಯ-ಬಹುಭಾಷಾ ಕವನ ಸಂಕಲನ ದಸರಾ [...]

ಕವನ ಕಕ್ಕಡ-ಪಲಭಾಷೆರ ಕವನ ಗೂಡ್

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಕವನ ಕಕ್ಕಡ-ಪಲಭಾಷೆರ ಕವನ ಗೂಡ್‌ ಸಂಪಾದಕಿ-ಉಳ್ಳಿಯಡ [...]

ಕವನ ದೀಪಿಕಾ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಕವನ ದೀಪಿಕಾ- ಬಹುಭಾಷಾ ಕವನ-ಚುಟುಕುಗಳ ಸಂಕಲನ [...]

ಕಕ್ಕಡ ಕವನ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಕಕ್ಕಡ ಕವನ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ-ಶ್ರೀಮತಿ ಐಮುಡಿಯಂಡ [...]

ಕೈಪುಡಿ ಪುಸ್ತಕ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಕೈಪುಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ [...]

ಕಯಿಪ್ ಮೊವ್ಪ್

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಕಯಿಪ್‌ ಮೊವ್‌ಪ್‌ ಬಾಚರಣಿಯಂಡ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪಿಞ [...]

ಕೊಡವ ಜನಪದ ಆಟಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಕೊಡವ ಜನಪದ ಆಟಗಳು ಡಾ.ಎಂ.ಪಿ.ರೇಖಾ ಕೃತಿಯ [...]

ಐ.ಮಾ. ಮುತ್ತಣ್ಣಂಡ ಕವನ ಮಾಲೆ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಐ.ಮಾ. ಮುತ್ತಣ್ಣಂಡ ಕವನ ಮಾಲೆ ಸಂಗ್ರಹ [...]

ಹರದಾಸ ಅಪ್ಪಚ್ಚ ಕವಿರ ನಾಲ್ ನಾಟಕ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಹರದಾಸ ಅಪ್ಪಚ್ಚ ಕವಿರ ನಾಲ್‌ ನಾಟಕ [...]

ಎತ್ತರಕ್ ಪತ್ತ್ನವು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಎತ್ತರಕ್‌ ಪತ್ತ್‌ನವು ಅಪ್ಪಚೆಟ್ಟೋಳಂಡ ವನು ವಸಂತ [...]

ಈ ಜಿಂವ ನೀಕಾಯಿತ್

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಈ ಜಿಂವ ನೀಕಾಯಿತ್‌ ಕೋಳೇರ ರೇಖಾ [...]

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ತಾಂತ್ರಿಕ‌ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ಕನ್ನಡ ಸಂಬಂಧಿ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ಆಯೋಗಗಳು

ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು

Go to Top