ದೂರವಾಣಿ : | 22212487|developkanaja@gmail.com

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

Home/ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಚದ್-ಚಿಯ ಚ‍ಂಙಾದಿ

ಚದ್-ಚಿಯ ಚ‍ಂಙಾದಿ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಚದ್-ಚಿಯ ಚ‍ಂಙಾದಿ ಐತಿಚಂಡ [...]

ಭೂತಾಯಿರ ಮಡ್-ಲ್

ಭೂತಾಯಿರ ಮಡ್-ಲ್ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಭೂತಾಯಿರ ಮಡ್-ಲ್ ಶ್ರೀಮತಿ [...]

ಭಾವನೆರ ಕೂಪದಿ

ಭಾವನೆರ ಕೂಪದಿ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಭಾವನೆರ ಕೂಪದಿ [ಕವನಜೊಪ್ಪೆ] [...]

ಕೊಡವ ಭಾಷಿಕ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಯ

ಕೊಡವ ಭಾಷಿಕ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಯ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಕೊಡವ [...]

ಕೊಡವ ಭಾಷಿಕ ಜನಾಂಗಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕು

ಕೊಡವ ಭಾಷಿಕ ಜನಾಂಗಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕು ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ [...]

ಭಾರತೀಸುತ

ಭಾರತೀಸುತ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಭಾರತೀಸುತ ಬಡಕಡಮ್ಮಂಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಗೋವಿಂದಮ್ಮಯ್ಯ [...]

ಕೊಡವ ಭಕ್ತಿ ಪಾಟ್

ಕೊಡವ ಭಕ್ತಿ ಪಾಟ್ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಕೊಡವ ಭಕ್ತಿ [...]

ಭಕ್ತ ರತ್ನಾಕರ ಕೀರ್ತನೆ

ಭಕ್ತ ರತ್ನಾಕರ ಕೀರ್ತನೆ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಭಕ್ತ ರತ್ನಾಕರ [...]

ಭಗವಂತಂಡ ಪಾಟ್

ಭಗವಂತಂಡ ಪಾಟ್ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಭಗವಂತಂಡ ಪಾಟ್ ನಡಿಕೇರಿಯಂಡ [...]

ಬಾಚಮಾಡ ಬಿ. ಗಣಪತಿ

ಬಾಚಮಾಡ ಬಿ. ಗಣಪತಿ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಬಾಚಮಾಡ ಬಿ. ಗಣಪತಿ [...]

ಬಾಳೋಪಾಟ್ ರ ಬೀರ್ಯ

ಬಾಳೋಪಾಟ್ ರ ಬೀರ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಬಾಳೋಪಾಟ್ ರ ಬೀರ್ಯ [...]

ಬಾಳ್ ಕ್ ಬೊಳಿ – ನೀತಿಸಾರ

ಬಾಳ್ ಕ್ ಬೊಳಿ - ನೀತಿಸಾರ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಅನುವಾದ [...]

ಭಗವದ್ಗೀತಾ – ಭಗವಂತಂಡ ಪಾಟ್

ಭಗವದ್ಗೀತಾ - ಭಗವಂತಂಡ ಪಾಟ್ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಅನುವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತಾ [...]

ಬಾಳ್ ಬಂಡಾಟ

ಬಾಳ್ ಬಂಡಾಟ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಬಾಳ್ ಬಂಡಾಟ - [...]

ಅವ್ವನ ತುದ್ ಚಿತ್

ಅವ್ವನ ತುದ್ ಚಿತ್ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಅವ್ವನ ತುದ್ [...]

ಅಪ್ಪಚ್ಚ ಕವಿಯ ನಾಲ್ಕು ನಾಟಕಗಳು

ಅಪ್ಪಚ್ಚ ಕವಿಯ ನಾಲ್ಕು ನಾಟಕಗಳು ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಅಪ್ಪಚ್ಚ [...]

ಅಕಾಡೆಮಿರ ಪಳಮೆ

ಅಕಾಡೆಮಿರ ಪಳಮೆ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದನೆ ಅಕಾಡೆಮಿರ ಪಳಮೆ ಕೊಡವ [...]

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ತಾಂತ್ರಿಕ‌ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ಕನ್ನಡ ಸಂಬಂಧಿ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ಆಯೋಗಗಳು

ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು

Go to Top