Categories
Ebook ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಿನುಗುನೋಟ

ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ನೀಲಾ  ಮಂಜುನಾಥ್
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 18

Download  View

ಧರ್ಮವೆಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಸಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ. ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಜ್ಞಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ತತ್ವಚಿಂತನೆ. ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಗಳ ನಡುವಣ ವಿವೇಚನೆಯೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಇದರ ಸ್ವರೂಪವು ಬೌದ್ಧಿಕವಾದುದ್ದಾಗಿದೆ.

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು