Categories
Scanned Book ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು  ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಹೇಮಚಂದ್ರ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಅನುವಾದಕರು
ಹೇಮಚಂದ್ರ ಎಸ್‌. ಬಿ. ವಸಂತರಾಜಯ್ಯ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 35

Download  View

Ebook | Text

 ಹೇಮಚಂದ್ರನ ಜನನ ಗುಜರಾತಿನ ಅಹಮದಾಬಾದಿಗೆ 20 ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ದುಂಧುಕಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ. ಶ. 1089ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೌರ್ಣಮಿ ರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು. ಈ ದುಂಧುಕಾ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧ ನಗರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಗರದಲ್ಲದ್ದ ಮೋಡ ವಂಶೀಯ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹೇಮಚಂದ್ರನ ಜನನವಾಯಿತು. ಅವನು ಬಾಚಿಗ ಹಾಗೂ ಪಾಹಿಣಿದೇವಿಯರ ಮಗ. ಈಗಲೂ ಈ ಮೋಡ ವಂಶೀಯ ವೈಶ್ಯರನ್ನು ಮೋಡಬನಿಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.