೧.     Jainism and Karnataka Culture: S.R. Sharma, Karnataka Historical Research Society, Dharwad. 1940.

೨.     Sravakachara : B.K.Khadabadi, Charitable Trust, New Delhi, 1992.

೩.     A History of Jainas : A.k.Ray, Gitanjali Publishing House, New Delhi. 1984.

೪.     Yasastilaka and Indian Culture : K.K.Handiqui, Jaina Sanskriti Samrakshaka Sangha, Sholapur, 1968.

೫.     ಸ್ವಾಮಿ ಸಮಂತಭದ್ರ ವಿರಚಿತಂ ದೇವಾಗಮಾಪ್ತ ಮೀಮಾಂಸಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಮತ್ತು ತತ್ವಭೋದಿನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಕೆ, ಸಂ:ಪದ್ಮನಾಭಶರ್ಮ ಭುವನಹಳ್ಳಿ, ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಓರಿಯಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್‌ಟ್ಯೂಟ್, ಮೈಸೂರು. ೧೯೭೩.

೬      ಸಮಂತಭದ್ರ ವಿರಚಿತ ರತ್ನಕರಂಡಕ ಶ್ರಾವಕಾಚಾರ, ಅನು:ಮಿರ್ಜಿ ಅಣ್ಣಾರಾಯ, ಜೈನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಕ ಸಂಘ, ಸೊಲ್ಲಾಪುರ. (ಮೂರನೆಯ ಆವೃತ್ತಿ) ೧೯೯೨

೭.     ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಜೈನಧರ್ಮದ ಕೊಡುಗೆ : ಮೂಲ: ಹೀರಾಲಾಲ್ ಜೈನ್. ಅನು:ಮಿರ್ಜಿ ಅಣ್ಣಾರಾಯ, ಲಾಲಚಂದ ಹೀರಾಚಂದ ದೋಶಿ, ಜೈನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಕ ಸಂಘ, ಸೊಲ್ಲಾಪುರ. ೧೯೮೧.

೮.     ಶ್ರಾವಕಾಚಾರ : ಡಾ.ಬಿ.ಕೆ.ಖಡಬಡಿ, ರತ್ನತ್ರಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು. ೧೯೯೭

೯.     ಶ್ರಾವಕಾಚಾರದ ನೂತನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ : ವಿಚಾರ ಮಂಥನ : ಡಾ. ಎಂ.ಡಿ. ವಸಂತರಾಜ್, ರತ್ನತ್ರಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು. ೧೯೯೮.

೧೦.  ಶ್ರೀ ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಕೃತ ಮೂಲಾರಾಧನೆ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಭುವನಹಳ್ಳಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶರ್ಮ, ಶ್ರೀ ಜಿನವಾಣಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಮಿತಿ, ತುಮಕೂರು. ೧೯೮೦.

೧೧.  ಜೈನಾಗಮ ಇತಿಹಾಸ ದೀಪಿಕೆ : ಡಾ.ಎಂ.ಡಿ.ವಸಂತರಾಜ್, ವ.ರಾ.ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು. ೧೯೯೭.

೧೨.   ದೇವಚಂದ್ರ ವಿರಚಿತ ರಾಜಾವಳಿ ಕಥಾಸಾರ : ಸಂ:ಬಿ.ಎಸ್.ಸಣ್ಣಯ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು. ೧೯೮೮.

೧೩.   ಸಮಂತಭದ್ರಸಂಸ್ಮರಣ ಸಂಪುಟ, ಸಂ:ಎಂ.ಎ.ಜಯಚಂದ್ರ, ಪ್ರಕಾಶನ:ಸಿಂಹನಗದ್ದೆ ಭಗವಾನ್ ಚಂದ್ರನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ಅಮ್ಮನವರ ಬಸದಿಯ ಧಾಮ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ. ೧೯೯೪.

೧೪. ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಙ್ಮಯಕ್ಕೆ ಜೈನ ಕವಿಗಳ ಕಾಣಿಕೆ : ಕೆ.ಭುಜಬಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಆದರ್ಶ ಜೈನ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ.

೧೫.  ಸಮಂತಭದ್ರಾಚಾರ್ಯರು : ಎಸ್.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್, ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ.

೧೬. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೈನಧರ್ಮ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ : ಸಂ:ಟಿ.ಜಿ.ಕಲಘಟಗಿ, ಜೈನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು-೧೯೭೬.