೧) ಡಾ. ಎಂ. ಎಸ್. ಲಠ್ಠೆ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಗುಲಬರ್ಗಾ.

೨) ಡಾ. ಕೆ.ಜಿ. ಗುರುಮೂರ್ತಿ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮಾನವಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿವಿ, ಧಾರವಾಡ.

೩) ಡಾ. ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ
ರೀಡರ್, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮಂಗಳೂರು ವಿ ವಿ ಮಂಗಳೂರು.

೪) ಡಾ. ಅಂಬಳಿಕೆ ಹಿರಿಯಣ್ಣ
ಜಾನಪದ ರೀಡರ್
ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ
ಮೈಸೂರು.

೫) ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ನಾಯಕ:
ಸುಹಾಸ ಹೊನ್ನವರ
(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ)

೬) ಡಾ. ಡಿ.ಕೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ
ರೀಡರ್
ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ
ಮೈಸೂರು.

೭) ಡಾ. ಕೆ. ಆರ್. ದುರ್ಗಾದಾಸ
ರೀಡರ್ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ,
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
ಬೆಳಗಾಂವಿ.

೮) ಡಾ. ಪದ್ಮಾಶೇಖರ
ಕೆರ್ ಆಫ್. ಡಾ. ಸೋಮಶೇಖರಗೌಡ
ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ
ಮೈಸೂರು.

೯) ಡಾ. ವಾಮನ ನಂದಾವರ
ದೃಶ್ಯ ೫- ೧೯೦ ಕಾಟಿಹಳ್ಳ
(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ)

೧೦) ಡಾ. ಅ. ಸುಂದರ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಧಾರವಾಡ.

೧೧) ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಮಲಶೆಟ್ಟಿ
ರೀಡರ್
ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೇಜು
ಹೊಸಪೇಟೆ.

೧೨) ಡಾ. ಜಿ. ಗೋವಿಂದರಾಜ
ಚನ್ನಾದೇವಿ ಅಗ್ರಹಾರ
ಕಾಡನೂರ ಅಂಚೆ ದೊಡ್ಡ ಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ.

೧೩) ಡಾ. ಶಾಲಿನಿ ರಘುನಾಥ
ಅಧ್ಯಾಪಕಿ
ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.

೧೪) ಡಾ. ವಿಲ್ಯಂ ಮಾಡ್ತ
ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ. ಕವಿವಿ
ಧಾರವಾಡ.

೧೫) ಡಾ. ಬಿ.ವಿ. ಶಿರೂರ
ರೀಡರ್, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಧಾರವಾಡ.

೧೬) ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ನೆಲ್ಲಿಸರ
ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಕುವೆಂಪು ಬಿ. ಆರ್. ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ
ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ.

೧೭) ಡಾ. ಎಚ್. ಆರ್. ರಘುನಾಥ ಭಟ್
ರೀಡರ್, ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ
ಕವಿವಿ ಧಾರವಾಡ.

* * *