ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸಜಿದ್ ಮಹಲ್

 

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನ


ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆ

 

ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ೧೩೬೭ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸಜಿದ್

 

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ - ಸಾಥ್ ಗುಂಬಜ್

 

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಹಬಜಾರ್ ಮಸೀದಿ

 

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರಕಾರಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಾಲಯ

 

 

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರಕಾರಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ - ಐವಾನ್ ಇ ಶಾಹಿ

 

ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಷ್ಕರಣಿ

 

 

ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗುಲಬರ್ಗಾ