ಜನಪದ ಕಲೆ

ಜನಪದ ಕಸೂತಿ : ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಮನುಷ್ಯನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಮನಸ್ಸು ಜಡದಿಂದ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಪರಿಸರ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ [...]

ಜನಪದ ಕಸೂತಿ : ೧. ಜನಪದ ಕಲೆ – ಚಿತ್ರಕಲೆ

ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸುರ್ದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಕಾಡುಮಾನವ ನಾಡು ಮಾನವನಾದದ್ದು, ಆ ಬದಲಾವಣೆಯ [...]

ಜನಪದ ಕಸೂತಿ : ೩. ಕಸೂತಿ – ಹೆಣಿಗೆ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಸೂತಿ ಮತ್ತು ಹೆಣಿಗೆ (ಹೆಣಿಕೆ)ಯನ್ನು ಒಂದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಸೂತಿ ಅಥವಾ [...]

ಜನಪದ ಕಸೂತಿ : ೨. ಕಸೂತಿ ಕಲೆ: ಪ್ರೇರಣೆ – ಪ್ರಸರಣ

ನೆಲ, ಗೋಡೆ, ಚರ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಂತೆ ಬಟ್ಟೆ [...]

ಜನಪದ ಕಸೂತಿ : ೪. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಸೂತಿ (2)

ಕಸೂತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ೧. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ೨. ಧಾರ್ಮಿಕ ೩. ಅಲಂಕಾರಿಕ ಹಾಗೂ [...]

ಜನಪದ ಕಸೂತಿ : ೫. ಕಸೂತಿ: ವಿವಿಧ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ

ನಿಸರ್ಗದೊಡನೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕತೊಡಗಿದಾಗ ಉಂಟಾದ ಆಯಾಸ, ಭಯ, ಆನಂದ, ಉತ್ಸಾಹದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನೂರಾರು [...]

ಜನಪದ ಕಸೂತಿ : ೬. ಕಸೂತಿ – ಹಚ್ಚೆ – ರಂಗೋಲಿ

ಮಾನವನ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಜಾನಪದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೇ ಮೂಲವೆನಿಸಿದ್ದು, ಅಲಂಕರಣಪ್ರಿಯನಾದ ಮಾನವನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಚೆಲುವನ್ನು [...]

ಜನಪದ ಕಸೂತಿ : ೭. ಸಮಾರೋಪ

ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕೈಗೂಸಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಕಸೂತಿ ಕುಶಲ ಕಲೆಯ ಉಗಮಸ್ಥಾನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. [...]

ಜನಪದ ಕಸೂತಿ : ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಗಳು

೧. ಅವಲೋಕನ: ಎಚ್ಚೆಸ್ಕೆ, ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೮೫. ೨. ಕನ್ನಡ [...]

ನಮ್ಮ ಆಟಗಳು ನುಡಿಕಟ್ಟು: ಶಬ್ದಪಾರಮಾರ್ಗಮಶಕ್ಯಂ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಪೂರ್ಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ. [...]

ನಮ್ಮ ಆಟಗಳು ನುಡಿಕಟ್ಟು: ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ಆಟಗಳ ಭಾಷೆಯ ಸ್ವರೂಪ: ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ, ಪರಿಮಾಣ ವಾಚಕಗಳು

ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ, ಪರಿಮಾಣ ವಾಚಕಗಳು ನಮ್ಮ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಟದ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪರಿಮಾಣವಾಚ ಸಂಖ್ಯಾ [...]

ನಮ್ಮ ಆಟಗಳು ನುಡಿಕಟ್ಟು: ಆಟದ ಹೆಸರುಗಳು – ೬

ಬಂಟ : ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ   ಕೋಳಿ ಜೂಜಿನಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಕೋಳಿಗೆ ಬಂಟನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. [...]

ನಮ್ಮ ಆಟಗಳು ನುಡಿಕಟ್ಟು: ಆಟದ ಹೆಸರುಗಳು – ೧

ಅಂಗಾಳೆ ಬಿಂಗಾಳೆ : ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಸುತ್ತಾಟದ ಒಂದು ಬಗೆ. ಅಂಟುಕಾಲಿನ ಓಟ [...]

ನಮ್ಮ ಆಟಗಳು ನುಡಿಕಟ್ಟು: ಆಟದ ಹೆಸರುಗಳು – ೨

ಚಕೋರಿ ಆಟ : ಸೀಧನೂರು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬರೆದು ತೇಯ್ದ ಹುಣಿಸೇ ಬೀಜಗಳನ್ನು [...]

ನಮ್ಮ ಆಟಗಳು ನುಡಿಕಟ್ಟು: ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ಆಟಗಳ ಭಾಷೆಯ ಸ್ವರೂಪ : ಆಟಗಳ ಬಗೆಗಳು

ಆಟಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೆಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮುದಾಯಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆಯವರೆಗಿನ ಹರವಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾಜೀಕರಣ [...]

ನಮ್ಮ ಆಟಗಳು ನುಡಿಕಟ್ಟು: ಆಟದ ಹೆಸರುಗಳು – ೭

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಲೇಖನಗಳು   ೦೧. ಡಾ.ಅಂಬಳಿಕೆ ಹಿರಿಯಣ್ಣ, ಜಾನಪದ ಕೆಲವು [...]

ನಮ್ಮ ಆಟಗಳು ನುಡಿಕಟ್ಟು: ಆಟದ ಹೆಸರುಗಳು – ೩

ಹುಂಜಾಹ್ಯಾಟೆ ಆಟ : ಮಂಡ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಆಡುವ ಆಟ. ಹಗಲುರಾತ್ರಿ : [...]

ನಮ್ಮ ಆಟಗಳು ನುಡಿಕಟ್ಟು: ಆಟದ ಹೆಸರುಗಳು – ೫

ಜಂಡ್ : ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ  ಪಲ್ಲಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಆಟದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆ [...]

ನಮ್ಮ ಆಟಗಳು ನುಡಿಕಟ್ಟು: ಆಟದ ಹೆಸರುಗಳು – ೪

ಗಂಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ : ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಜಿಪ್ಪಿ ಆಟದಲ್ಲಿ  ಆಟದ ನಕ್ಷೆಯ ಒಂದು [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top