ದೂರವಾಣಿ : | 22212487|developkanaja@gmail.com

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳು

Home/ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಎಲ್‌ ಆರ್‌ ಹೆಗಡೆ ರಚಿಸಿದ ಪದಗಳು, ಹಾಸ್ಯ ಲೇಖನಗಳು, ಕಥೆ, ನಾಟಕ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಿಸಿದವರು ಎಲ್‌ ಆರ್‌ ಹೆಗಡೆ ರಚಿಸಿದ ಪದಗಳು, [...]

ಜಾನಪದ ಲೇಖನಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಿಸಿದವರು ಜಾನಪದ ಲೇಖನಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣ [...]

ಜನಪದ ವೈದ್ಯ ಲೇಖನಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಿಸಿದವರು ಜನಪದ ವೈದ್ಯ ಲೇಖನಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ [...]

ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಕಥನಗೀತಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಿಸಿದವರು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಕಥನಗೀತಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣ [...]

ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು

ಡಾ|| ಎಲ್.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಲೆ. ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು [...]

ಎಲ್‌ ಆರ್‌ ಹೆಗಡೆಯವರ ಭಾಷಣಗಳು

ಡಾ|| ಎಲ್.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಲೆ. ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು [...]

ಗೀತಾಯೋಗ – ಕನ್ನಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರು ಗೀತಾಯೋಗ - ಕನ್ನಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಮೃತ [...]

By |2023-01-19T07:00:51+00:00December 8, 2022|ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳು|Comments Off on ಗೀತಾಯೋಗ – ಕನ್ನಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ

ಮಿತ್ರಲಾಭ (ನೆನಪುಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರು ಮಿತ್ರಲಾಭ (ನೆನಪುಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ) ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೊಡಸೆ [...]

By |2023-01-18T11:14:56+00:00November 18, 2022|ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳು|Comments Off on ಮಿತ್ರಲಾಭ (ನೆನಪುಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ)

ಆಸರೆ  ಮತ್ತು.. (ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರು ಆಸರೆ  ಮತ್ತು.. (ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು) ಲಕ್ಷ್ಮಣ [...]

By |2023-01-19T07:01:25+00:00November 18, 2022|ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳು|Comments Off on ಆಸರೆ  ಮತ್ತು.. (ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು)

ಅಬ್ದುಲ್‌ ಹಮೀದ್‌ (ಹುತಾತ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರು ಅಬ್ದುಲ್‌ ಹಮೀದ್‌ (ಹುತಾತ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧ) [...]

By |2023-01-19T07:01:40+00:00November 18, 2022|ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳು|Comments Off on ಅಬ್ದುಲ್‌ ಹಮೀದ್‌ (ಹುತಾತ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧ)

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು ಡಾ|| ಎಲ್.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಲೆ. [...]

ಕೋಲಾಟದ ಪದಗಳು

ಕೋಲಾಟದ ಪದಗಳು ಡಾ|| ಎಲ್.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಲೆ. ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ [...]

ಶುದ್ಧ ಭಾಷೆಯ ಕಥೆಗಳು

ಶುದ್ಧ ಭಾಷೆಯ ಕಥೆಗಳು ಡಾ|| ಎಲ್.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಲೆ. ಪುಸ್ತಕ [...]

ಹಾಲಕ್ಕಿ ಕಥೆಗಳು

ಹಾಲಕ್ಕಿ ಕಥೆಗಳು ಡಾ|| ಎಲ್.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಲೆ. ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ [...]

ಆಯ್ದ ನಾಮಧಾರಿ ಕಥನಗೀತೆಗಳು

ಆಯ್ದ ನಾಮಧಾರಿ ಕಥನಗೀತೆಗಳು ಡಾ|| ಎಲ್.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಲೆ. ಪುಸ್ತಕ [...]

ನಾಮಧಾರಿಗಳ ಆಡುಭಾಷೆಯ ಕಥೆಗಳು

ನಾಮಧಾರಿಗಳ ಆಡುಭಾಷೆಯ ಕಥೆಗಳು ಡಾ|| ಎಲ್.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಲೆ. ಪುಸ್ತಕ [...]

ಕರಡಿ ಮಜಲು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಅನುವಾದಕರು ಕರಡಿ ಮಜಲು(ಜಾನಪದ ಕರಡಿ ಮನೆತನ ಪರಂಪರೆ) [...]

By |2023-01-19T07:01:56+00:00November 29, 2019|ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳು|Comments Off on ಕರಡಿ ಮಜಲು

ಬಾಲರಾಮಾಯಣ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಅನುವಾದಕರು ಬಾಲರಾಮಾಯಣ ಎಂ.ಎ. ಹೆಗಡೆ ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ [...]

By |2023-01-19T07:02:10+00:00January 24, 2019|ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳು|Comments Off on ಬಾಲರಾಮಾಯಣ

ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಕುವೆಂಪು [...]

By |2023-01-19T07:02:25+00:00January 10, 2018|ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳು|Comments Off on ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ತಾಂತ್ರಿಕ‌ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ಕನ್ನಡ ಸಂಬಂಧಿ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ಆಯೋಗಗಳು

ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು

Go to Top