ದೂರವಾಣಿ : | 22212487|developkanaja@gmail.com

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳು

Home/ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು ಡಾ|| ಎಲ್.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಲೆ. [...]

ಕೋಲಾಟದ ಪದಗಳು

ಕೋಲಾಟದ ಪದಗಳು ಡಾ|| ಎಲ್.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಲೆ. ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ [...]

ಶುದ್ಧ ಭಾಷೆಯ ಕಥೆಗಳು

ಶುದ್ಧ ಭಾಷೆಯ ಕಥೆಗಳು ಡಾ|| ಎಲ್.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಲೆ. ಪುಸ್ತಕ [...]

ಹಾಲಕ್ಕಿ ಕಥೆಗಳು

ಹಾಲಕ್ಕಿ ಕಥೆಗಳು ಡಾ|| ಎಲ್.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಲೆ. ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ [...]

ಆಯ್ದ ನಾಮಧಾರಿ ಕಥನಗೀತೆಗಳು

ಆಯ್ದ ನಾಮಧಾರಿ ಕಥನಗೀತೆಗಳು ಡಾ|| ಎಲ್.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಲೆ. ಪುಸ್ತಕ [...]

ನಾಮಧಾರಿಗಳ ಆಡುಭಾಷೆಯ ಕಥೆಗಳು

ನಾಮಧಾರಿಗಳ ಆಡುಭಾಷೆಯ ಕಥೆಗಳು ಡಾ|| ಎಲ್.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಲೆ. ಪುಸ್ತಕ [...]

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ K.R.Ramakrishna, Dr.J.V.Gayathri ಕೃತಿಯ [...]

ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರೊ.ದೇಜಗೌ ಕೃತಿಯ [...]

ಪು.ತಿ.ನ. ಮಲೆದೇಗುಲ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಪು.ತಿ.ನ.ಮಲೆದೇಗುಲ ಎಚ್‌.ಎಸ್‌.ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಕೃತಿಯ [...]

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ತಾಂತ್ರಿಕ‌ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ಕನ್ನಡ ಸಂಬಂಧಿ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ಆಯೋಗಗಳು

ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು

Go to Top