೧. ಹರ್ಶ್‌‌ಮನ್, ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಟಜಿ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್,ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌: ಯೇಲ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ೧೯೫೮

೨. ಶಂಪೀಟರ್, ದಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್,ಮೆಸಶುಸೆಟ್ಸ್ : ಹಾರ್ ವರ್ಡ್‌ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ೧೯೩೪

೩. ಮೆಕ್‌ಲೇಂಡ್, ದಿ ಎಚೀವಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ,ಬಾಂಬೆ : ವಕೀಲ್ಸ್, ಪೆಪ್ಪರ್ ಆಂಡ್ ಸೈಮನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ೧೯೬೧

೪. ವೇನ್ ಇ ನಫೀಜರ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂತ್ರಪ್ರನರ್ಶಿಫ್: ಎ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲಿಸ್ಟ್,ಹೊನಲುಲು: ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹಾವಯಿ, ೧೯೭೮

೫. ಕೀತ್ ಗ್ರಿಫಿನ್ ಆಂಡ್ ಜಾನ್ ನೈಟ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ದಿ ಇನ್ಟರ್ನೇಶನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಟಜಿ,ಲಂಡನ್: ಮೆಕ್‌ ಮಿಲನ್, ೧೯೯೦

೬. ಥಿಯೊಡರ್ ಶಲ್ಜ್, “ಸೋಶಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್”, ಅಮೇರಿಕನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಲಾಜಿ,೯೪, ೧೯೮೮, ಪು. ೬೫-೧೨೦

೮. ಜೊನಾಥೆನ್ ಕೆಲ್ಲಿ, “ವೆಲ್ತ್ ಆಂಡ್ ಫೇಮಿಲಿ ಬೆಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಒಕ್ಯುಪೇಶನಲ್ ಕೆರಿಯರ್: ಥಿಯರಿ ಆಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡಾಟ”, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಲಾಜಿ,ವಾ.೨೯, ನಂ.೧, ಮಾರ್ಚ್‌ ೧೯೮೩, ಪು.೯೩-೧೦೮

೧೦. ಬಾರಿ ಬಾರ್ಡಿ, ಸೋಶಿಯಲಾಜಿ ಇನ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್,ಲಂಡನ್ : ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ೧೯೯೩

೧೧. ರಾಬರ್ಟ್‌ ಪುನಮ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ವರ್ಕ್: ಸಿವಿಕ್ ಟ್ರೆಡಿಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೊಡರ್ನ್ಇಟಲಿ,ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟನ್ : ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟನ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್,೧೯೯೩

೧೨. ಮಹಮ್ಮದ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲ, ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಇನ್ ಬಾಂಗ್ಲದೇಶ್: ಪ್ರೊಬ್ಲೆಮ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಪ್ರೊಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್‌,ಡಾಕ್ಕಾ: ನೂರ್‌ಜಹಾನ್ ಬೇಗಂ, ೧೯೭೯

೧೩. ಮಾಧವ ಗಾಡ್ಗಿಲ್ ಆಡ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹ, ಇಕಲಾಜಿ ಆಂಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ: ದಿ ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ ಎಬ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ ಕಾಂಪೆಂಪರರಿ ಇಂಡಿಯಾ,ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಬುಕ್ಸ್, ೧೯೯೫

೧೪. ರಜನಿ ಕೊಥಾರಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಎಗೆಯಿನ್ಸ್ಟ್ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ: ಇನ್ ಸರ್ಚ್ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮಾನ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್, ಡೆಲ್ಲಿ: ಅಜಂತಾ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್, ೧೯೮೮

೧೫. ಆಶಿಸ್ ನಂದಿ, “ಕಲ್ಚರ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಂಡ್ ರಿಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್”, ಎಕಾನಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ,ವಾ.೧೯,೧೯೮೪,ಪು.೨೦೭೮-೮೩

೧೬. ಜೋದ ಎನ್.ಎಸ್., “ಕಾಮನ್ ಪ್ರೊಪರ್ಟಿ ರಿಸೊರ್ಸಸ್”, ಇನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹ (ಎಡಿಟೆಡ್), ಸೋಶಿಯಲ್ ಇಕಲಾಜಿ,ಡೆಲ್ಲಿ: ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ೧೯೯೪

೧೭. ಆಶಿಸ್ ಕೊಥಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರರು, ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್: ನೇಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ಮೇನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಆಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಶ್ಯಾ,ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ೧೯೯೮

೧೮. ಸುಧಾ ಪೈ, “ಸೋಶಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಗ್ರಾಸ್‌ರೂಟ್ಸ್‌ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ: ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಲಿತ್ ಎಸರ್ಸ್‌ನ್ ಇನ್ನ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್”, ಎಕಾನಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ,ವಾ. ೩೬, ನಂ.೮, ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೦೧, ಪು.೬೪೫-೬೫೪

೧೯. ನಿರಜಾ ಗೋಪಾಲ್ ಜಯಲ್, “ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಆಂಡ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಿಮಾಲಯ: ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಟು ವಿಲೇಜಸ್”, ಎಕಾನಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ,ವಾ.೩೬, ನಂ.೮, ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೦೧, ಪು.೬೫೫-೬೬೪

೨೦. ರಾಜನ್‌ ಗುರುಕಲ್, “ವೆನ್ ಎ ಕೊಯಿಲೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ ಫ್ಲಿಕ್‌ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ : ಎ ಥಿಯರೆಟಿಕಲ್ ಕ್ರಿಟೀಕ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಶನ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇರಳ”, ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈಯಿನ್ಟಿಸ್ಟ್,ವಾ.೨೯,ನಂ. ೯-೧೦, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೦೧, ಪು. ೬೦-೭೬

೨೧. ಪಾರ್ಥ ಚಟರ್ಜಿ, “ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಈಸ್ಟ್”, ಎಕಾನಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ,ವಾ.೩೩, ನಂ. ೬, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯೯೮. ಪು. ೨೭೭-೮೦

೨೨. ಜಿ.ಎಸ್. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ಇತರರು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನೀರಾವರಿ,ಅನು: ನೀಲತ್ತಹಳ್ಳಿ ಕಸ್ತೂರಿ, ಹಂಪಿ: ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ೨೦೦೦

೨೩. ಎಂ.ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ, ದೇಶಿಯತೆಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣ,ಹಂಪಿ: ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ೨೦೦

೨೪. ಗುರುಪ್ರೀತ್ ಮಹಾಜನ್, “ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅವತಾರಸ್”, ಎಕಾನಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ,ವಾ.೩ ೪, ನಂ. ೨೦, ಮೇ ೧೯೯೯, ಪು.೧೧೮೮-೯೫

೨೫. ಸುಸಾನೆ ಹೊಬರ್ ರುಡಾಲ್ಸ್, “ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಂಡ್ ದಿ ರೆಲ್ಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಡಂ”, ಎಕಾನಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ, ವಾ. ೩೫, ನಂ. ೨೦, ಮೇ ೨೦೦೦, ಪು. ೧೭೬೨-೬೯.

೨೬. ಜೋನ್ ಹೇರಿಸ್, ಡಿಪೊಲಿಟಿಸೈಜಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್: ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೇಂಕ್ ಆಂಡ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್‌ ಬುಕ್ಸ್, ೨೦೦೧

೨೭. ಅಲೆಕ್ಸಿ ಡಿ ತೊವಿಲ್ಲೆ, ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕ,ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌: ಹೇಂಕರ್ ಬುಕ್ಸ್, ೧೯೬೯

೨೮. ಜೇಮ್ಸ್ ಎಸ್ ಕೊಲ್‌ಮನ್, ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಥಿಯರಿ,ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್: ಹಾರ್‌ವರ್ಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ೧೯೯೦

೨೯. ಸಿ.ಎಸ್. ವಾಸುದೇವನ್, ಹಂಪಿ ಪರಿಸರದ ಕೆರೆಗಳು,ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ೨೦೦೧

೩೦. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇರಿಗೇಶನ್ ಆಂಡ್ ಸರ್ಟೆಯಿನ್ ಅದರ್ ಲಾ (ಎಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್) ಬಿಲ್, ೨೦೦೦.

೩೧. ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ,ಅನುವಾದಕರು ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಭಟ್ಟ, ಧಾರವಾಡ: ಮನೋಹರ ಘಾಣೇಕರ, (ತೃತೀಯ ಮುದ್ರಣ)೨೦೦೦

೩೨. ಮೈಸೂರು ಸರಕಾರ, ಮೈಸೂರು ಆಕ್ಟ್, ನಂಬರ್ ೧ ಆಫ್ ೧೯೧೧, ದಿ ಟೇಂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಕ್ಟ್, ೧೯೧೧

೩೩. ಸಿ.ಟಿ.ಎಂ. ಕೊಟ್ರಯ್ಯ, ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ,ಹಂಪಿ: ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ೨೦೦೧

೩೪. ರಜನಿ ಕೋಥಾರಿ, “ಅಂಡರ್ ಗ್ಲೊಬಲೈಸೇಶನ್ ವಿಲ್ ದಿ ನೇಶನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋರ್ಲ್ಡ್‌”, ಎಕಾನಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ ವೀಕ್ಲಿ,ಜುಲೈ ೧: ೧೯೯೫, ಪೆ. ೧೫೧೩-೧೬೦೩

೩೫. ಡಿ.ವಿಲ್. ಸೇಥ್, “ಗ್ರಾಸ್‌ರೂಟ್ಸ್ ಇನಿಶೇಟಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯ’, ಎಕಾನಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ,ವಾ. ೧೯, ೧೯೮೪, ಪೆ.೬೧೫-೨೬

೩೬. ದಾಂಟೆವಾಲ, ಸೇಥಿ ಆಂಡ್ ವಿಸಾರಿಯ (ಸಂ.), ಸೋಶಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಥ್ರೋ ವಾಲೆಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್,ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಸೇಜ್, ೧೯೯೮

೩೭. ಡೇವಿಡ್ ಲಡ್ಡನ್ (ಸಂ.), ಎಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ,ಡೆಲ್ಲಿ: ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ೧೯೯೪

೩೮. ನಖ್ವಿ ಎಸ್., “ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌ ಆನ್ ಪ್ರಿಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಂಡ್ ಎಕಾನಮಿ”, ಇನ್ ಸಾಯನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸ್,ಪೊಪ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್, ೧೯೭೪

೩೯. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಜಿ.ಎಸ್., ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಪ್ಗವರ್ನ್‌‌ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಿಡಿವಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ,ಧಾರವಾಡ, ೧೯೬೪

೪೦. ಬರ್ಟನ್ ಸ್ಟೈನ್, “ದಿ ಸೆಗ್‌ಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ “ಇಂಟರಿಮ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್”, ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯ ೧೦೦೦೧೭೦೦, ಸಂ.ಹರ್ಮನ್ ಕುಲ್ಕೆ, ಡೆಲ್ಲಿ: ಆಕ್ಸ್ ಪರ್ಡ್‌ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ೧೯೯೭

೪೧. ಬರ್ಟನ್ ಸ್ಟೈನ್, ಆಲ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಾನ,ಮದ್ರಾಸ್, ೧೯೮೪

೪೨. ಶರ್ಮ ಆರ್.ಎಸ್., ಅರ್ಬನ್ ಡಿಕೇ,ದೆಹಲಿ, ೧೯೮೭

೪೩. ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಬಿ.ಡಿ., ದಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿ ಮಿಡಿವಲ್ ಇಂಡಿಯ,ಡೆಲ್ಲಿ: ಆಕ್ಸ್ ಪರ್ಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ೧೯೯೪