Categories
ಇತಿಹಾಸ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕರ್ನಾಟಕ – ನೇಪಾಳ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧ

ಕೃತಿ – ಕರ್ನಾಟಕ – ನೇಪಾಳ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧ

ಲೇಖಕರು – ಎಂ. ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ

ಹರಿಹರನ ಲಿಂಗಭೇದ ನಿರಸನ ರಗಳೆಗಳು

ಕೃತಿ:ಹರಿಹರನ ಲಿಂಗಭೇದ ನಿರಸನ ರಗಳೆಗಳು

ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಗುರುಪಾದ ಮರಿಗುದ್ದಿ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಪರಮಮೂಲಜ್ಞಾನ ಷಟ್‌ಸ್ಥಲ

ಕೃತಿ:ಪರಮಮೂಲಜ್ಞಾನ ಷಟ್‌ಸ್ಥಲ
ಲೇಖಕರು: ಸೋಮನಹಳ್ಳಿಯ ಚಿಕ್ಕವೀರಣ್ಣೊಡೆಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಲಿಂಗಚಿದಮೃತ ಬೋಧೆ

ಕೃತಿ:ಲಿಂಗಚಿದಮೃತ ಬೋಧೆ
ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಎಫ್. ಟಿ. ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ

ಕೃತಿ:ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ
ಲೇಖಕರು: ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ
ಸಂಪಾದಕರು: ಡಾ. ಅಮರೇಶ ನುಗಡೋಣಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ

ದಶಕದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಕೂಡಿ ಕಳೆದ ದಶಕ

ಕೃತಿ:ದಶಕದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಕೆ. ವಿ. ನಾರಾಯಣ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಷೆ

ಕೆಲವು ನವ್ಯೋತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕತೆಗಾರರು

ಕೃತಿ:ಕೆಲವು ನವ್ಯೋತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕತೆಗಾರರು
ಲೇಖಕರು: ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಭಾಷೆ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಚನಕಾರರು

ಬಸವತತ್ವ

ಕೃತಿ:ಬಸವತತ್ವ
ಲೇಖಕರು: ಮಹೇಶ ತಿಪ್ಪಶೆಟ್ಟಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ

ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು

ಕೃತಿ:ಕೃತಿಗಳು
ಲೇಖಕರು: ಕನ್ನಡ, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ

ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ – ಡಾ. ಗದ್ದಗಿಮಠ

ಕೃತಿ : ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ – ಡಾ. ಗದ್ದಗಿಮಠ

ಲೇಖಕರು: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ

ಸಂದರ್ಭ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕೃತಿ: , ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ
ಲೇಖಕರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ,, ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ