ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

Home/ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿ ವರದಿ: ಭಾಗ ೨-ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ – ದುಸ್ಥಿತಿ ಆಯಾಮಗಳು

ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ‘ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ’ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಬೀದರ್, ರಾಯಚೂರು [...]

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿ ವರದಿ: ಭಾಗ ೩ – ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು

ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾಗ ೩ರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿಯು ನೀಡಿರುವ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ [...]

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿ ವರದಿ: ಬಯಲನು ತುಂಬುವ ಆಲಯದ ಬೆಳಕಿನ ಬೀಜಗಳು

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಹುತ್ವದ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ, ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ, ಹರಡುವ ಕಾಯಕವನ್ನು [...]

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿ ವರದಿ: ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಬಂಧಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯೆಂಬುದು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ೧೯೫೬ ರಿಂದಲೂ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಗ್ರಹ ಪೀಡೆಯಾಗಿದೆ. [...]

ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜಗಳು: 24. Actros Affecting Morbidity Among Tribals in Karnataka (೨)

Treatment for Illness Usually tribal people do not always get [...]

ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜಗಳು: 24. Actros Affecting Morbidity Among Tribals in Karnataka (೧)

Introduction Morbidity as a state of ill health, has been [...]

ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜಗಳು: 23. Ecology and Economy Among The Kamar Tribe of Chattisgarh

The Kamar is a dominant scheduled tribe of Raipur District [...]

ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜಗಳು: 22. Tribal Economy: Transition and Impact

KEY WORDS: Coorg, Meda, Yerava, Jenu Kuruba Abstract : In [...]

ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜಗಳು: 21. Bharathada Budakattu Samaja Mattu Samajika Badalavane: Ondu Vishleshane

Abstract The vast territory of India with its diverse ecological, [...]

ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜಗಳು: ೨೦. ವಿಮುಕ್ತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಚಾರಿತ್ರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ (೧)

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಜನರ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಲೆಮಾರಿ ಹಾಗೂ ವಿಮುಕ್ತ ಪಂಗಡಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಗೆ [...]

ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜಗಳು: ೧೯. ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರದ ಹಕ್ಕಿ-ಪಿಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಹಕ್ಕಿ-ಪಿಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗದವರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದು ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮೂಲ ಸ್ಥಳವನ್ನು [...]

ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜಗಳು: ೧೮. ಕುಡುಬಿ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕು

ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಬುಡಕಟ್ಟು, ಸಮುದಾಯ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ. [...]

ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜಗಳು: ೧೭. ಕೊಡಗಿನ ಕುಡಿಯರಲ್ಲಿ ಬಾಣಂತಿ ಆರೈಕೆ ಕ್ರಮಗಳು

ದಕ್ಷಿಣದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೊಡಗು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮಡಿಕೇರಿ, [...]

ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜಗಳು: ೧೬. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎರವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ : ಒಂದು ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನ

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯು ಆಗ್ನೇಯ, ಪೂರ್ವ [...]

ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜಗಳು: ೧೩. ಸೋಲಿಗರ ಇಂದಿನ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿಯ ಒಂದು ಪರಿಚಯ

ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ೫೦ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇವರನ್ನು ‘ಆದಿವಾಸಿ’ಗಳು ಎಂದು ಸಹಾ [...]

ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜಗಳು: ೧೨. ಲಂಬಾಣಿ ವಲಸೆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಋತುಮಾನ ವಸತಿ : ಶಾಲೆ ಒಂದು ಆಶಾ ಕಿರಣ

ಪ್ರಪಚಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಾಂಗ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ರೀತಿ-ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. [...]

ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜಗಳು: ೧೫. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರ ಪಾತ್ರ

ಹಲವು ಕಲಿಗಳ ಸ್ಥಾನ ಹಲಗಲಿ. ಇದು ಮುಧೋಳ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕೊನೇ ಹಳ್ಳಿ. ಈ [...]

ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜಗಳು: ೧೪. ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಭಾಷೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ತಯಾರಿ – ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ

ಜಾಗತೀಕರಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. [...]

ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜಗಳು: ೧೧. ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಲಂಬಾಣಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು

ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಲಂಬಾಣಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೇ ಕೆಲವು [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top